👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht18 åk 9 sv VB Retorik

Skapad 2018-10-17 12:02 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Vi jobbar med retorik för att eleverna ska få insyn i hur man kan använda talet på olika sätt. Eleverna ska vänja sig vid att prata inför grupp och stärka sitt självförtroende. Ett av målen är att lära sig grunderna för hur man skapar och framför ett bra argumenterande tal.
Grundskola 9 Svenska
Vi jobbar med retorik för att du ska få insyn i hur du kan använda talet på olika sätt. Du ska vänja sig vid att prata inför grupp och stärka ditt självförtroende. Ett av målen är att du får lära dig grunderna för hur du skapar och framför ett bra argumenterande tal.

Innehåll

Retorik

Jä ht-18 Retorik

Mål för elev

Du ska lära dig hur du håller ett argumenterande tal med hjälp av retoriska begrepp (logos, ethos och pathos) och olika stilfigurer (t.ex. liknelser, metaforer, anaforer).

Innehåll

Att formulera och bemöta argument.

Genomförande

Du läser olika argumenterande texter och lyssnar på argumenterande tal.

Du tränar på att samtala och diskutera i olika grupper.

Du lär dig olika typer av retoriska knep.

Du lär dig hur du planerar ett argumenterande tal.

Du lär dig hur du förbereder och framför detta vid ett givet datum.

 Bedömning

Bedömningen sker när du framför ditt argumenterande tal.

 Kursplanemål

Formulera sig och kommunicera i tal 

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Matriser

Sv
Jä ht-18 Retorik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur
Din presentation har en inledning, en huvuddel och en avslutning. I huvudsak fungerande
Lyssnaren kan uppfatta en logisk koppling mellan presentationens olika delar. Det finns en intresseväckande inledning och ett sammanfattande avslut. Relativt väl fungerande
De olika delarna kopplas samman på ett träffsäkert och logiskt sätt, alltså att talet har en tydlig röd tråd. Dessutom ska avslutningen ha en tydlig återkoppling till inledningen. Väl fungerande
Innehåll
Fakta som du har samlat är i huvudsak relevant och har med ämnet att göra. Du redovisar dina källor. I huvudsak fungerande
Fakta som du har samlat är relevant, logisk och sammanhängande. Du redovisar dina källor. Relativt väl fungerande
Fakta som du har samlat är relevant, logisk och sammanhängande. Framförandet ska innehållsmässigt bredda och fördjupa mottagarnas kunskap om ämnet. Du redovisar dina källor. Väl fungerande
Argumentation
Din tes är relativt tydlig. Du använder minst tre argument som förklaras. Du har med ett motargument. Enkla och till viss del underbyggda
Din tes är tydlig Du använder minst tre olika slags argument som förklaras och utvecklas något. Du har med motargument och bemöter detta. Utvecklade och relativt väl underbyggda
Din tes är tydlig och presenteras i inledningen. Du använder minst tre olika argument som förklaras och utvecklas. Du har med motargument som bemöts på ett tydligt sätt. Välutvecklade och väl underbyggda
Språk
Ordvalet är enkelt. Du använder något retoriskt begrepp. Viss språklig variation
Ordvalet är utvecklat, till exempel genom att vara varierat och passa för mottagaren. Du använder några retoriska grepp. Relativt god språklig variation
Ordvalet är välutvecklat, till exempel genom att vara varierat, träffande och specifikt och passar väl för mottagaren och ämnet. Du använder flera retoriska begrepp. God språklig variation
Framförande
Du talar tydligt och visar engagemang och trovärdighet. Du är bunden vid ditt manus. Viss anpassning till syftet
Du talar tydligt med engagemang, inlevelse och trovärdighet. Du har kontakt med lyssnarna och använder stödord. Relativt god anpassning till syftet
Du talar tydligt med engagemang, inlevelse och trovärdighet. Du använder din röst för att påverka och du har god kontakt med lyssnarna. Du talar mestadels fritt. God anpassning till syftet