Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering

Skapad 2018-10-17 13:06 i Håstahöjdens förskola Hudiksvall
Förskola
Hudiksvalls kommuns förskolors mall för pedagogisk planering

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Skogen

Tidsperiod: September-december 2018.

Förskolans namn: Håstahöjdens förskola 

Grupp: Spindeln

Barnens ålder: 1-3 år.

År och datum: 180917

 

Vilket innehåll ska behandlas?
Vi vill att barnen ska få upptäcka och utforska vad som finns i skogen. Tex stenar, pinnar, bär svampar, kottar mm.

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
Barnen utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
Barnen utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka,undersöka och använda matematiska begrepp.
Barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen liksom sitt kunnande om växter och djur.
Barnen utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker material och redskap.                                                                                   Barnen utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp.

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Utvecklar  fantasi, nyfikenhet och kreativitet. Barnen tränar samspel med varandra. Tränar motoriken vilket är bra för språkutvecklingen.
Träna på olika matematiska begrepp. 
Utveckla sitt kunnande om växter och djur.
Stimulera  barnens förmåga att bygga skapa och konstruera.                             Utveckla barnens talspråk, ordförråd och begrepp.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
Vi arbetar i smågrupper med 2-3 barn och en pedagog 3 gånger i veckan. Genom observationer och reflektioner tar vi reda på hur vi kan utveckla och gå vidare med barnens tidigare erfarenheter. Barnen görs delaktiga genom dokumentation och samtal. Alla pedagoger är ansvariga.Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
Barnens lärande synliggörs genom bilder på projektväggen. Tittar på bilder och filmer på iPad.Dokumentation på unikum.Planeringen upprättad av: Liselotte, Pia och Jasmine.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför?

-

 

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Utifrån målen som vi har uppnått har vi sett de här resultaten.
-Barnen får möjlighet att prata med varandra och oss pedagoger.Vi kan sätta ord på vad vi hör och ser i skogen.
-Barnen räknar t.ex kottar. Jämför långa och korta pinnar, små och stora stenar mm. Lär sig begrepp.

-Barnen har fått syn på fåglar. ekorrar, myror och vad som växer i skogen som t.ex blåbär, träd, stenar, kottar, pinnar m.m..

-Fysiskt har de fått träna på att klättra upp och hoppa ner från stenar, gå i ojämn terräng, balansera på en bräda m.m.

Beskriv barnens inflytande och delaktighet.

Vi följer barnen och ser vad de är nyfikna på och vad de vill undersöka och utforska.

Analys:Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?

-Barnen har visat stort intresse att utforska skogen. Skogen är en inspirerande lärmiljö.

-Det har vi sett på våra dokumentationer.

-Fakta har vi fått från våra egna observationer och dokumentationer.

Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?

Vi fortsätter att besöka skogen vid olika tillfällen för att se hur det det är i skogen på vintern.

Utvärderingen gjordes av: Liselotte, Jasmine och Pia.

B

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: