Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - De tre systerreligionerna -Kristendom, Islam och Judendom ht 18 Fjb skola åk 4-5

Skapad 2018-10-17 13:24 i Fjällbacka Skola Tanum
Grundskola 4 – 5 Svenska Religionskunskap Historia
Varför döps barn i vatten ? Vem var Abraham ? Hur kom kristendomen till Sverige ?

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du skall kunna:
- på olika sätt söka information och se hur och vad den kan användas till
- samtala om vad religion och olika tro kan betyda för människor
- berätta/samtala  om vad det kan innebära att göra gott
- samtala och framföra en egen åsikt i frågor som t ex handlar om rätt-fel, ont-gott 
- redogöra för hur Sverige blev kristet
- redogöra för hur kristendom påverkat våra lagar
- berätta om de stora kristna högtiderna påsk och jul samt varför de firas
- jämföra , se likheter och skillnader med systerreligionerna Islam och Judendom

Känna till dessa ord och  begrepp:
- Gud, Allah, Jahve
- Jesus, Abraham, Muhammed, Moses,
- profet, präst ,biskop, imam, rabbin
- munk, nunna, kloster
- kristna, muslimer, judar
- kyrka, tempel, moské, synagoga
- begravning, dop
- gudstjänst, helig , ceremoni, ritual
- Bibeln , testamente, Koranen, Tanach (Torah)
- skapelseberättelse, Edens lustgård
- levnadsregler, visdomsord, budorden ( Tio Guds bud), "Den gyllene regeln"
- liknelser, under, uppståndelse

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du kommer att bedömas efter hur du:
- uppfyller de satta målen ( matris)

Du får visa dina kunskaper:
- genom redovisningar både muntligt och skriftligt på olika sätt                  
( drama, presentationer)
-genom hur du deltar och framför egna tankar och åsikter i samtal

Undervisning – Genomförande och tidsplan

 • Genomgångar och samtal kring de olika religionernas ursprung mm 
 • Gruppsamtal kring etiska frågor
 • Söka fakta i olika medier( internet,film, böcker)
 • Dramatisera bibliska händelser

Arbetet kommer att pågå under v 42-48

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Hi Re Sv
Kristendom

Jag kan detta till viss del
Jag har godtagbara kunskaper om detta
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta
Kristna högtider och traditioner
Du kan berätta vilka de två största kristna högtiderna är och varför vi firar dem. Du kan ge exempel på hur det märks vilken högtid som firas i ex kyrkorummet, hemma
 • Re  E 6
Traditionella ceremonier
Du känner till de kristna ceremonierna dop, konfirmation, bröllop och bergravning och kan berätta om dem
Kristendomen förr och nu
Du kan göra några jämförelser mellan kyrkans roll i vårt samhälle förr och nu, och resonera kring hur människors syn på kyrkan har ändrats med tiden.
Islam och Judendom
Du kan jämföra jämföra , se likheter och skillnader mellan de tre abrahamitiska religionerna.
 • Re  E 6
Vardagliga etiska frågor
Du framför din ståndpunkt om vad som är rätt och fel i etiska frågor och förklarar tydligt varför du tänker som du gör.
 • Re  E 6
 • Re  E 6
Informationshantering/ källkritik
Du kan samla information från flera källor samt jämför och resonerar kring dess betydelse och hur den kan användas.
 • Sv  E 6
Ansvar
Du tar ansvar för ditt skolarbete.
 • Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: