Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP SO - Geografi HT-18

Skapad 2018-10-17 13:30 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Grundsärskola 4 – 9 Samhällsorienterande ämnen
Nu ska vi ut på en fartfylld skattjakt genom Sverige - ett äventyr som innehåller lika delar hjältemod, skurkstreck och mystik. I serien Geografens testamente följer vi Holger Nilsson och ingenjör Mortensens jakt på ledtrådar genom stora skogar, djupa sjöar och över vida slätter samtidigt som du får lära dig om Sveriges geografi och historia. Vi lär oss namn på landskap, städer, berg och vattendrag. Vi upplever kultur, klimat, traditioner, kartor och mycket mer!

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. 

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Hur ska eleven lära?

 • Genom att titta på serien Geografens testamente
 • Genom lärarledd undervisning.
 • Genom texter
 • Genom kartor

Bedömning; Vad ska bedömas?

 • Eleven känner till några processer, både naturliga och skapade av människan, som har format/formar det svenska landskapet samt konsekvenser för människor och natur.
 • Eleven känner till några svenska geografiska platser samt vilka städer/landskap som är störst/minst avseende yta och befolkning.
 • Eleven känner till några centrala begrepp som behövs för att kunna läsa och samtala om geografi.
 • Eleven kan med stöd använda kartan för att få fram information. 

Hur ska det bedömas?

Genom kontinuerlig bedömning via dialoger och diskussioner i undervisningen samt i utförandet av olika uppgifter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-6
 • Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar och kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön. Storleksrelationer och väderstreck.
  SO  1-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.
  SO  7-9
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på länder och platser i Europa och övriga världen, som är betydelsefulla för eleven.
  SO  7-9
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.
  SO  7-9
 • Metoder för att söka information från olika källor. Hur man kan värdera, bearbeta och presentera information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9

Matriser

SO
Kunskapskrav SO år 6

Att leva tillsammans

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan ge exempel på **enstaka** elevnära normer och regler och **bidrar** till resonemang om varför de kan behövas.
Eleven kan ge exempel på elevnära normer och regler och för **enkla** resonemang om varför de kan behövas.
Eleven kan ge exempel på elevnära normer och regler och för **välutvecklade** resonemang om varför de kan behövas.
Eleven kan också **medverka** i att beskriva demokratibegreppet, barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
Eleven kan också på ett **delvis fungerande** sätt beskriva demokratibegreppet, barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
Eleven kan också på ett **väl fungerande** sätt beskriva demokratibegreppet, barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna
Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att **bidra** till att ställa frågor, framföra åsikter och ge exempel på någon handling och dess konsekvens.
Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett **delvis fungerande** sätt samt ge exempel på handlingar och deras konsekvenser.
Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett **väl fungerande** sätt samt ge exempel på handlingar och deras konsekvenser.

Att leva i Sverige

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **bidra** till resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
Eleven kan föra **enkla** resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
Eleven kan **medverka** i att jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
Dessutom **bidrar** eleven till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
Dessutom för eleven **enkla** resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
Dessutom för eleven **välutvecklade** resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och **bidrar** till resonemang om hur de kan användas.
Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för **enkla** resonemang om hur de kan användas.
Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för **välutvecklade** resonemang om hur de kan användas.

Att leva i världen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion **bidrar** eleven till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på någon likhet och olikhet.
Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion för eleven **enkla** resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion för eleven **välutvecklade** resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
I samtal om miljöfrågor med betydelse för eleven kan eleven **bidra** till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor med betydelse för eleven kan eleven ge **enkla** och **delvis underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor med betydelse för eleven kan eleven ge **välutvecklade** och **väl underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.

Att undersöka verkligheten

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på någon tidsperiod och **bidrar** till resonemang om forntiden.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på tidsperioder och för **enkla** resonemang om forntiden.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på tidsperioder och för **välutvecklade** resonemang om forntiden.
Eleven kan **medverka** i att hämta information om samhället från givna källor och **bidrar** till resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information om samhället från givna källor och för då **enkla** resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information om samhället från givna källor och för då **välutvecklade** resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan **medverka** i att använda kartor och andra källor för att orientera sig och för att visa på någon plats och något land med betydelse för eleven.
Eleven kan använda kartor och andra källor på ett **delvis fungerande** sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för eleven.
Eleven kan använda kartor och andra källor på ett **väl fungerande** sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för eleven.
Eleven **medverkar** också i att genomföra enkla fältstudier i natur- och kulturlandskap.
Eleven genomför också enkla fältstudier i natur- och kulturlandskap på ett **delvis fungerande** sätt.
Eleven genomför också enkla fältstudier i natur-och kulturlandskap på ett **väl fungerande** sätt.

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.

SO
Kunskapskrav SO åk 7-9, grundsärskolan

Insats krävs
E
C
A
Sveriges historia
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan bidra till resonemang om Sveriges historia från år 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor.
Eleven kan föra enkla resonemang om Sveriges historia från år 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om Sveriges historia från år 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor.
Historiska händelser
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och bidrar till resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och för enkla resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och för välutvecklade resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.
Världskrigen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom bidrar eleven till resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
Dessutom för eleven delvis underbyggda resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
Dessutom för eleven väl underbyggda resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
Religionens betydelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
Världsreligioner
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner bidrar eleven till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner för eleven enkla resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner för eleven välutvecklade resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Livsfrågor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att bidra till att framföra och bemöta åsikter samt resonera om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett delvis fungerande sätt och föra enkla resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett väl fungerande sätt och föra välutvecklade resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Kartor & andra källor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
Fältstudier
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven medverkar också i att genomföra fältstudier och ger något exempel på en process som formar och förändrar jordytan.
Eleven genomför också fältstudier på ett delvis fungerande sätt och ger exempel på processer som formar och förändrar jordytan.
Eleven genomför också fältstudier på ett väl fungerande sätt och ger exempel på processer som formar och förändrar jordytan.
Förutsättningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom bidrar eleven till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
Dessutom för eleven enkla resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
Miljöfrågor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I samtal om globala miljöfrågor kan eleven bidra till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om globala miljöfrågor kan eleven ge enkla och delvis underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om globala miljöfrågor kan eleven ge välutvecklade och väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Lagar & regler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan ge exempel på olika lagar och regler i samhället och bidrar till resonemang om varför de kan behövas.
Eleven kan ge exempel på lagar och regler i samhället och för enkla resonemang om varför de kan behövas.
Eleven kan ge exempel på lagar och regler i samhället och för välutvecklade resonemang om varför de kan behövas.
Styrelsesätt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också medverka i att beskriva politiska val och styrelsesätt i Sverige, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder.
Eleven kan också på ett delvis fungerande sätt beskriva politiska val och styrelsesätt i Sverige, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder.
Eleven kan också på ett väl fungerande sätt beskriva politiska val och styrelsesätt i Sverige, rättssystem, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder.
Nationella minoriteter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Yrken & verksamheter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom ger eleven exempel på yrken och verksamheter i samhället och bidrar till resonemang om deras funktion.
Dessutom ger eleven exempel på yrken och verksamheter i samhället och för enkla resonemang om deras funktion.
Dessutom ger eleven exempel på yrken och verksamheter i samhället och för välutvecklade resonemang om deras funktion.
Hämta information
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att hämta information om samhället från olika källor och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information om samhället från olika källor och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information om samhället från olika källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: