Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslyftet - Läsa & berätta

Skapad 2018-10-17 13:52 i Förskolan Freden Ludvika
Förskola

Innehåll

BAKGRUND:

I läslyftet får vi möjligheter att omsätta teori i praktik genom att pröva nya idéer och metoder i undervisningen. Modulens delar belyser olika aspekter av detta arbete och ger oss metoder för att låta barnen upptäcka skriftspråket. Att målmedvetet planera förskolans läsmiljö och fungera som läsande förebilder för barnen.

MÅL:

Målet är att inspirera till arbete med förskolebarns språkutveckling. För att inspirera till barns språkutveckling så är det genom högläsning, berättande och strukturerade samtal om olika texter skapas förutsättningar för alla barn att utifrån sin erfarenhetsvärld ta viktiga steg i sin utveckling till läsare.

 

METOD/ ARBETSGÅNG:

Modulen består utav 4 delar:

1. Högläsning

2. Samtala om texter

3. Berätta

4. Läsmiljön

Modulen delas upp i olika moment då vi pedagoger först har individuell förberedelse, sedan diskuterar vi tillsammans och har kollegialt arbete, efter kollegialt arbete så utför vi aktiviteten och sedan gör vi en gemensam uppföljning på hur aktiviteten gick.

Modulen visar hur man kan skapa förut-sättningar för alla barn att bli läsare med hjälp av högläsning, berättande och strukturerade samtal om texter. Modulen tar också upp hur förskolans personal kan fungera som läsande förebilder

 

 

DOKUMENTATION:

Dokumentationen sker i Unikum i barnens lärloggar.

 

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING:

Utvärdering sker enskilt, i arbetslagen och på gruppträffarna.

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: