👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Om det var krig i Norden

Skapad 2018-10-17 14:26 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 9 Svenska
Arbete med läsning av skönlitteratur och boksamtal

Innehåll

Temaarbete - Om det var krig i Norden av Janne Teller

 1. Introduktion av lärare (före läsning)
  - läraren läser inledningen som finns i kopieringsunderlag 4

          - fundera 10–15 minuter på frågorna:  
            Vad kan ni göra? Vad kan du göra?

          - vi lyfter fram våra svar och har en gemensam diskussion

 

 1. Individuell tyst läsning av romanen Om det var krig i Norden
 2. Boksamtal (efter läsning)
  - boksamtal grupper
  - vi utgår från den bifogade modellen av Aidan Chambers i boksamtalen
  - Boksamtalen ska spelas in och skickas till läraren.

 

 

Bedömning:
Du kommer att bli bedömd under boksamtalet i hur väl du kan samtala och diskutera utifrån det du har läst

 

Du kommer att bli bedömd på din bokreflektion - hur du kan skriva med sammanhang och textbindning samt hur du kan läsa skönlitteratur och tolka innehåll och budskap

Uppgifter

 • Boksamtal

Matriser

Sv
Bedömningsmatris boksamtal

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar du god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar du mycket god läsförståelse.
Ny aspekt
Samtal
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Ny aspekt
Analys
Du kan utifrån egna erfarenheter och olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i ditt verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter och olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i ditt verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i ditt verk.