Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instrumentspel - Levels

Skapad 2018-10-17 14:33 i Grindskolan Norrtälje
Melodi, teori samt praktik!
Grundskola 7 – 9 Musik
Avicii - "Levels" 1. Vi tränar vår förmåga att spela melodispel på piano.

Innehåll

Aspekter

Du får utveckla:

 • Förmågan att spela melodier med timing.
 • Förmågan att anpassa ditt spel till andra genom att lyssna och uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
 • Teknik på piano samt att spela med passande karaktär.

Tillvägagångssätt

 • Vi tränar på att musicera i olika gruppkonstellationer såsom i par, mindre grupper samt helgrupp.

Bedömning & feedback

 • Du bedöms löpande (formativt) enligt den matris som finns nedan och du får även stöd och återkoppling för att nå nästa nivå.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Melodi åk 7-9

Nivå 1
Motsvarar betyget E
Nivå 2
Motsvarar betyget C
Nivå 3
Motsvarar betyget A
Spela & ackompanjera
Melodispel
 • Mu  E 9
 • Mu  C 9
 • Mu  A 9
Eleven kan spela enkla melodier med viss tajming.
Eleven kan spela enkla melodier med relativt god tajming.
Eleven kan spela enkla melodier med god tajming.
Anpassa & uppmärksamma
Melodispel
 • Mu  E 9
 • Mu  C 9
 • Mu  A 9
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar relativt väl sin stämma till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar väl sin stämma till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Sjunga eller spela instrument
Melodispel
 • Mu  E 9
 • Mu  C 9
 • Mu  A 9
Eleven sjunger eller spelar i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Eleven sjunger eller spelar i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Eleven sjunger eller spelar i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: