Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Pelle Svanslös F- klass ht-18

Skapad 2018-10-17 14:41 i Musiklådan Grundskolor
Arbetet kring Pelle Svanslös kommer att vara ett arbetsområde då vi tränar på att diskutera skolans värdeord med hjälp av berättelser från böckerna och filmer om Pelle.
Grundskola F Svenska SO (år 1-3) Bild Musik
Under några veckor framöver kommer vi att arbeta med tema Pelle Svanslös. Vi kommer lägga stor vikt vid värdegrundsfrågor.

Innehåll

Undervisning och tillvägagångssätt:

-Vi tittar på två avsnitt av Pelles julkalender (Vid två olika tillfällen):

https://www.oppetarkiv.se/video/4549563/pelle-svanslos-sasong-1-avsnitt-1-av-24?ac=pelle. https://www.oppetarkiv.se/video/4549575/pelle-svanslos-sasong-1-avsnitt-2-av-24

- Högläsning och filmvisning med efterföljande diskussion. Allt detta med fokus på värdeorden vänskap,snäll,kamrat,elak, respektera andra och låta alla vara med. Högläsningsbok "Våga vara snäll"

- Diskussion om karaktärerna i böckerna om Pelle Svanslös och jämföra deras olika  egenskaper.

- Eleverna väljer varsin kattaktär som dom färglägger och skriver med hjälp av en vuxen vid behov, varför dom valt just den kattaktären.

-Vi arbetar vidare i "Hej kompis" (Majema förlaget). Där arbetar vi med sidan 47 "När någon gör något dumt". Målet med det är att ge eleverna redskap att hantera situationer när någon gör något dumt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Gr lgr11
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11
 • planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: