Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalt liv

Skapad 2018-10-17 15:09 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska Religionskunskap Matematik Samhällskunskap Teknik
När kom den första datorn? Hur fungerar Internet? Hur väljer man ett säkert lösenord? Hur kan man avgöra om information är pålitlig eller inte? Hur undviker man "skriva av-fällan"?

Innehåll

Syfte

Vi använder Internet och uppkopplade prylar varje dag. Nu ska vi lära oss mer om hur de fungerar och hur man använder dem på ett säkert, effektivt och ansvarsfullt sätt. 

Innehåll

Datorkunskap

* Datorns språk: binär kod, bits, bytes och program

* Datorns delar (t.ex. processor, hårddisk, grafikkort) 

* Nätverk (t.ex. server, router, switch, dator, skrivare, Internet, uppkopplade prylar)

* Informationsspridningens och digitaliseringens historia (t.ex. runor, papyrus, boktryckarkonsten och Internet). Digitaliseringens roll för samhället och olika yrkesgrupper.

* Kortkommandon

Informationssökning och källkritik

* Hur väljer man sökord?

* Hur kan man avgöra redan på söksidan vilken länk man ska klicka på?

* Vilka är de källkritiska frågorna?

* Enkelt om källhänvisningar

Datasäkerhet

* Hur väljer man ett säkert lösenord?

* Tänk innan du delar

* Hackare

* Kryptering

* Kontokapning och nätfiske

* Virus och virusskydd

* Handla på Internet

Rätt, vett och etikett på Internet

* Upphovsrätt

* Kränkningar, grooming, porr, näthat

* Sociala medier: Digital identitet, digitalt ansvar

* Skolsmart: Internet är fullt av lockelser. Hur håller man fokus när man ska göra skolarbete?

Ordbehandling

* Tangentbordsträning

* Språkbruk i olika digitala sammanhang

* Textredigering

* Kortkommandon

* Skolsmart: Hur skriver man en text i skolan så att man både får mer kunskap och undviker att bryta mot upphovsrätten?

Programmering

* Vad är programmering? Vilka programmerade saker har du omkring dig?

* Grundläggande programmeringsbegrepp (t.ex. program, kommando, sekvens, villkor, loop)

* Programmering i Scratch Junior

Lässtrategier

* Strategier för att läsa och förstå faktatext 

Undervisning

* Genomgångar och filmer

* Anteckningar

* Praktiska övningar med programmering, både med och utan dator

* Skriva en förklarande text

* Läsövningar

Bedömning

Under arbetet gör du fyra teoretiska delprov. När du klarat dem kommer du att få ett "datorkörkort" som visar att du har grundläggande kunskaper om datoranvändning. De fyra delarna är:

* Datorkunskap

* Informationssökning och källkritik

* Datasäkerhet

* Rätt, vett och etikett på Internet

Dessutom bedöms följande delar

Programmering: Du ska minst ha genomfört grunduppgifterna i Scratch Junior

Lässtrategier: Bedöms löpande under arbetet med texterna

Källor

* Så fungerar Internet av Karin Nygårds och Johanna Kristiansson

* Internetstiftelsen i Sverige iis.se

* "Programmera mera" på sli.se

* "Vi förklarar digitala IT-begrepp" på sli.se

* "Digitaliseringens historia" på sli.se

https://www.enkelteknik.se/vad-innehaller-en-dator 

https://www.kjell.com/se/fraga-kjell/hur-funkar-det/dator/introduktion-till-datorn/datorn 

* Datorns delar: https://arenan.yle.fi/1-2929496 

https://svenska.yle.fi/artikel/2018/02/24/atta-digitala-fardigheter-du-ska-lara-dina-barn 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.
  Sh  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
  Re  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  A 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: