Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

planering för år 4-6

Skapad 2018-10-17 15:40 i Lerum Modersmål Lerum
Pedagogisk planering för elever som har modersmålsundervisning i Mölndals Stad.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Varje språk är en värld

Innehåll

Arbetsområde

Läsa och skriva och jämföra modersmål och svenska ,lära skriv regler.

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven

Läsa olika berättelser

Träna på högläsning

Arbeta med läsförståelse texter

Skriva om texter

öka ordförråd och använda i rätt sammanhang

Undervisning och arbetsmetoder:

Vi har läroböcker och arbetar med olika delar av böcker och övriga övningar

Elever arbetar i grupp och enskild

Elever tittar på en film eller läser saga och skriver om det och berättar för varandra

De läser högt för att lära olika typer av texter

Eleven har uppnått målen när..

Eleven har förstått textens innehåll och kan svara frågor

Eleven Kan återberätta en saga eller en film

Eleven kan skriva ord och meningar rätt

Eleven kan använda ord och begrepp i olika sammanhang,muntlig och skriftligt

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
    Ml  4-6
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
    Ml  4-6

Matriser

Ml
Modersmål 4-6

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Du kan göra dig förstådd
Du talar med rätt uttal och betoning
Du deltar aktivt i en diskussion
Du berättar spontant om egna erfarenheter
Du återger en text
Du berättar om böcker du har läst
Du förstår enkla instruktioner och utför dem
Du förstår instruktioner och utför dem
Du förstår en instruktion i flera led och utför den
Du skriver korta meddelande
Du skriver enkla berättelser
Du skriver en berättelse om vardagliga händelser
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du börjar tala med viss anpassning till olika syften, mottagare och sammanhang
Du talar med viss anpassning till olika syften, mottagare och sammanhang
Du anpassar ditt språk efter olika syften, mottagare och sammanhang
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Du börjar rätta ditt språk efter modersmålets språkliga strukturer
Du rättar ditt språk efter modersmålets språkliga strukturer
Du använder modersmålets språkliga strukturer på ett korrekt sätt både muntligt och skriftligt
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du läser både högt och tyst
Du läser med god intonation
Du läser och kan återberätta vad du har läst
Du läser åldersanpassade texter
Du läser åldersanpassade texter med förståelse
Du läser ungdomslitteratur och olika slags texter
Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden
Du talar om seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och jämför med svenska seder, bruk och traditioner
Du talar om seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och jämför med svenska seder, bruk och traditioner
Du talar om seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och jämför med svenska seder, bruk och traditioner
Du talar om skolgång i områden där modersmålet talas och jämför med skolgången i Sverige
Du talar om skolgång i områden där modersmålet talas och jämför med skolgången i Sverige
Du talar om skolgång i områden där modersmålet talas och jämför med skolgången i Sverige
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: