Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EUROPA

Skapad 2018-10-17 15:46 i Kristinebergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska Geografi
Vad vet du om jordens uppbyggnad? Hur uppstår vulkanutbrott? I detta arbetsområde kommer du ta reda på ovanstående och dessutom lära dig om Europas länder.

Innehåll

Baklängesplanering

 

 

 

Kunskapskrav, förmågor

Eleven har grundläggande kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap och kan resonera om några processer som formar och förändrar jordytan och hur dessa påverkar människan.

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkning är fördelad.

Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett fungerande sätt, samt för resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.

 

Bedömning, summativ och formativ

Formativ bedömning: exitnotes –geografiska begrepp

                                      gemensamma faktatexter och resonemang

                                     EPA-samtal

Större delen av bedömningen sker löpande under lektionerna t ex ord och begrepp och diskussioner

 

Summativ:                 Skriftligt prov, Nordenresa (grupparbete med presentation, svenska)

                                    Namngeografi (Seterra)

                      

 

 

 

E

C

A

Vad bedöms?

Bedömningsaspekter

Grundläggande kunskaper

Goda kunskaper

Mycket goda kunskaper

Kunskapens bredd

Kvantiteter

få fakta, begrepp, exempel, beskrivningar

fler fakta, begrepp, exempel, beskrivningar

många fakta, begrepp, exempel, beskrivningar

Kunskapens djup

Kvaliteter

få och korta samband, orsaker och konsekvenser och perspektiv

fler och längre samband, orsaker och konsekvenser och perspektiv

många och långa samband, orsaker och konsekvenser och perspektiv

Undervisning utifrån centralt innehåll

Hur ska du arbeta för att eleverna ska nå målen? Aktiviteter som svarar mot det du ska träna och bedöma.

Läsa faktatexter gemensamt och enskilt

Se filmer och samla fakta

Arbeta med ord och begrepp

Beskrivande och Förklarande texter(geografi/svenska)

Några geografiska frågor:

·        Varför ser det ut så här just här?

·                                                                                                                                                                                                                                                                                              Har det alltid sett ut så här? Vad är förändrat, av vem och varför?

·                                                                                                                                                                                                                                                                                              Bor det många människor här? Varför/varför inte?

Språkutvecklande aktiviteter

Venn-diagram, ämnesspecifika ord, lucktexter , sätta ihop meningar till text

 

Digitala verktyg

Geografens testamente

Filmer från SLI, So-rummet (förklaring av jordens gradnät, vulkaner jordbävning), You Tube

 

Extra anpassningar

Eleven kan få komplettera sin förklarande text muntligt.

Inläsningstjänst

läshjälp i klassrummet och hos spec.lärare

anpassning av arbetskamrater

längre tid

avskalade/anpassade uppgifter

 

 

 

 

 

Utmaningar

 

 

 

Uppgifter

  • Ej namngiven

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: