Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Sagor.

Skapad 2018-10-17 18:47 i Kopperskolan Stenungsund
Vi utvecklar språket genom att arbeta med sagor från hela världen.
Grundskola 4 – 6 Bild Svenska som andraspråk Svenska
Sagor har berättats och berättas i hela världen. Genom att på olika sätt arbeta med sagor utvecklas språket. Du ska lyssna på och själv skriva sagor. Du ska på olika sätt arbeta med sagorna. Du ska lära dig om sagors uppbyggnad med början, mitten och slut och den "röda tråden". Du ska få lära dig vad som är typiskt för sagor. Du ska skriva och läsa dina egna sagor. Du kommer att få illustrera de sagor vi arbetat med och berätta dem muntligt med hjälp utifrån din egna bildserie.

Innehåll

Syfte

Mål

Konkretisering av målen

Du ska:

- känna till några kända sagor,

- lyssna till sagor,

- kunna återberätta handlingen i de olika sagorna vi arbetat med,

- kunna skriva en egen saga och

- veta hur en saga är uppbyggd med början, mitten och slut samt vissa regler såsom:

Början - Det var en gång...

Platsen - t ex skogen,ängen

Magiska talet - 3,5,7,9

Ovanliga  och magiska händelser - t ex troll, djur som talar

Det goda och det onda - prinsen som räddar prinsessan.

Lyckligt slut.

- illustrera med bilder till dina texter.

Så här ska du få arbeta för att kunna nå målen.

Du ska få lyssna till och läsa sagor.  Tillsammans kommer vi att samtala om sagornas handling. Vi kommer också att prata om vad sagorna vill lära oss. Du ska få analysera sagor(text-,film- och bildanalys) och lära dig hur de är uppbyggda. Du ska få återberätta sagorna muntligt, skriftligt och genom att skapa egna bilder. Du kommer att få skriva sagor, ge kamrat respons, ta emot kamratrespons och bearbeta dina egna sagor på din Chromebook.

Detta ska vi bedöma

Både under tiden vi arbetar med sagor och när vi avslutar arbetet med sagor kommer vi att bedöma din förmåga att:

 • läsa och förstå,
 • återberätta handlingen muntligt /skriftligt och med bilder,
 • skriva egna sagor.

Vi kommer även att titta på hur du arbetar, deltar i samtal, samarbetar med andra och hur du gör för att förstå och/eller göra dig förstådd. Detta är för att vi ska få en bra bild av hur du arbetar och vad du kan behöva stöd att utveckla. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: