Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2018-10-17 20:13 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 5 Religionskunskap
Religon är en viktig del av människors liv och personlighet. Genom att lära oss om religion lär vi oss att förstå både oss själva och andra.

Innehåll

 

 

Varför ska vi lära oss om religion?

Genom att lära oss om religion lär vi oss att förstå både oss själva och andra.

 

Inom religionerna Judendom, kristendom, islam, buddism och hinduism kommer du att få möjlighet att lära dig:

- Religionernas:

 • namn och dess utövare.
 • symboler
 • heliga texter
 • högtider och traditioner.
 • ritualer och levnadsregler
 • religiösa ledare/lärare/präster
 • viktiga personer
 • heliga platser och byggnader (rum)

- Centrala tankegångar bakom ritualer och religiösa levnadsregler.

- Vad som händer efter döden

- Var religionen uppstod och utbredning idag.

- Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu.

 

Arbetssätt

Vi kommer att: 

 • läsa texter ur skolans läromedel.
 • svara på frågor enskilt och i grupp.
 • titta på film.
 • reflektera enskilt och tillsammans med andra.
 • resonera om likheter och skillnader mellan några religioner.

 

Elevinflytande

 • Du har fått
  • reflektera över vad du redan kan om religionerna.
  • berätta hur du vill arbeta med ämnet.
  • fundera över vad du vill lära dig mer om.
 • Genom ditt deltagande på lektionerna påverkar du samtalsklimatet och diskussionernas kvalitet.

 

Du kommer att få möjlighet att träna på din förmåga att:

 • analysera religionerna.
 • analysera hur religionerna påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.

 

Bedömning

Du ska visa att du kan: 

 • Religionernas: 
  • symboler
  • heliga texter
  • högtider och traditioner
  • ritualer och levnadsregler
  • viktiga personer
  • heliga platser och byggnader
 • resonera kring likheter och skillnader mellan några religioner.
 • resonera kring vad religionerna kan betyda för olika människor. 
 • visa samband mellan religionernas tankegångar,  ritualer, levnadsregler och heliga platser och rum. 
 • jämföra kristendomen förr och nu.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: