Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2018-10-18 06:54 i Dalhemsskolan Helsingborg
Du ska inom detta arbetsområde träna på att utveckla din läsförståelse. Hur kan man förstå en text? Finns det olika sätt att förstå en och samma text? Läsförståelse är otroligt viktigt att lära sig, speciellt då texterna i de äldre skolåren blir allt mer kontextoberoende och inriktade på fakta.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Att förstå innehållet i en läst text är grundläggande för att du ska uppnå målen i ämnet svenska.

Du kommer under detta arbetsområde att:

-lära dig olika lässtrategier

-utveckla din förmåga att läsa mellan raderna

-utveckla din förmåga att förstå bortom raderna

-utveckla din förmåga att dra slutsatser

-tänka kring och diskutera innehållet i en text enskilt och med kamrater

Innehåll

Mål

Efter arbetsområdet skall du kunna:

 • svara på frågor om texterna: finns svaren raderna, mellan raderna eller bortom raderna?
 • använda dig av lämpliga lässtrategier för att förstå en text
 • ställa egna frågor kring texten
 • tillsammans med andra delta i samtal kring det du läser

Arbetets innehåll

Du kommer att läsa och lyssna till olika texter. 

Du kommer att jobba med texterna på olika sätt, enskilt och i grupp.

Du kommer att jobba med frågor som testar din läsförståelseförmåga.

Du kommer att lära dig olika strategier för att förstå en text och dess budskap, exempelvis "före, under och efter läsningen".

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Läsförståelse

Nivå 1
Du behöver oftast ha hjälp med att klara nedanstående.
Nivå 2
Du kan svara på frågorna själv men behöver ibland hjälp.
Nivå 3
Du svarar alltid på de olika frågorna själv.
Nivå 4
Du kan alltid svara på de olika frågorna själv och svaren är utvecklade.
Aspekt 1
Du kan hitta svaret på frågor som finns "på raderna" i en text.
Aspekt 2
Du kan hitta svaret på frågor som finns "mellan raderna" i en text.
Ny aspekt
Du kan hitta svaret på frågor som finns "bortom raderna" i en text.
Ny aspekt
Du kan ställa frågor om en text och ta reda på om svaret finns på raderna, mellan raderna eller bortom raderna.
Ny aspekt
Du kan använda dig av och välja den för dig mest lämpliga strategin för att förstå en text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: