Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Föräldramöte Petter och hans 4 getter/unikum

Skapad 2018-10-18 10:30 i Bäckängens förskola Bengtsfors
Föräldramöte, att visa och berätta för föräldrarna om vårt sagotema.
Förskola
Vi vill på föräldramötet i samband med unikum-information visa och berätta för föräldrarna vårt temaarbete med sagan Petter och hans 4 getter,

Innehåll

Planering

 

Bakgrund 

(Varför har vi valt temat?)

Vi vill visa och berätta om barnens lärande och skapande i samband med vårt temaarbete utifrån sagan om Petter och hans 4 getter. 

 

Mål

(Vad vill vi uppnå, vilka kompetenser vill vi utveckla?)

Få föräldrarna delaktiga i barnens berättande, för att förenkla deras kommunikation när barnen berättar hemma om vad de gjort på förskolan.

Få föräldrarna delaktiga i vårt tema och varför och vad vi gör tillsammans med barnen här på förskolan, genom att visa vår unikum-planering för temat. 

 

Metod

(Vilka metoder använder vi oss av, hur gör vi?)

För att visa föräldrar kopplar vi upp Ipaden mot appletvn och visar i unikum. Fika under tiden. 

Vi visar vår tema vägg och det skapande vi gjort hittills. Hur barnen visat intresse och vad vi ska göra härnäst. 

•Valet av saga. Barnens intresse för färger /barns inflytande. Vårt intresse av att fördjupa verksamheten lite mer mot matte. Räkna, sortera, få uppfattning om antalens betydelse.

•Berätta med hjälp av sagopåsen. Teckna sagan samtidigt, av en annan pedagog.

•Sagoboken fångade deras uppmärksamhet och väckte intresse.

• Getterna sattes upp på Temaväggen. Barnen kände igen bilderna av getterna från sagoboken. 

• Barnen blev intresserade av trollet. Ludenben och hans hus till temaväggen.”Petters getter åt han opp, fastän Petter ropa stopp! ”  ” Äter upp!” ”Nej!” ”Ont i magen!” Har barnen haft ont? Petter och katten blev ledsna. Har barnen varit ledsna? Ja. Barnen visar medkänsla och läser av bilderna. Tecknar orden gråter/ledsen.

”Utför berget ramla trollet och gick sönder helt och hållet” ”ramla”  ”berget” ”ont.”

• Murre svart och Sixten. ”Tog en råtta varje kvart” Barnen reagerar ”Nej! Så får man inte göra.” 

”Sprang i skogen hit och dit”. I skogen träffade vi en gul katt. Sixten. Vi sprang i skogen som getterna. ”Hela dagen måste Petter valla sina 4 getter.”

Visa bildcollaget från skogen. Barnens intresse för katten gör att vi nu kommer att ha fokus på svart och katt. Kanske blir det lite orange också. 

• Barnen har lärt sig och fått större intresse för att räkna och för färgerna. Räknar på stegen upp till skötbordet. De sorterar pluppar i färgkodade högar, benämner ”stenarnas” färger. Räknar. Säger färgerna med tecken. 

• Än så länge fördjupat oss i röd och blå. Påsar med saker. 

• Barnen återberättar ofta och associerar även sagan i sin lek. De kommenterar färger, katten, skägg, Petters hatt etc

• Qr-koder. Sagan och en sång. Har blivit populär, barnen scannar själva om de kan. 

 

Uppföljning och Utvärdering

(Hur gick det, har vi uppnått våra mål, vad var intressant, våra upplevelser kring arbetet)

Det gick bra. Vi berättade om det vi tänkt. Upplevelsen var att föräldrarna var intresserade. Vi hade inte mycket tid, 45 min, så vi lade fokus på att fika och skapa en lätt stämning.

Analys och Utveckling

(Hur blev resultaten, vilka var framgångsfaktorerna, hur går vi vidare)

De föräldrar som var här verkade nöjda. De kunde gå runt och titta på verksamheten och de visade intresse och tog initiativ för att bygga broar mellan förskola och hem, genom att samtala med sina barn hemma om det vi gjort här och visa samma film eller bok som vi sett/läst här. De blev intresserade av att lära sig tecken som stöd. Vi ska kopiera häften med tecken och ge dem. 

De pratade inte så mycket med varann eller med oss i storgrupp, men när vi skulle avsluta och gå hem kom samtalen igång familj för familj med start ihop med en pedagog och deras barns utveckling i fokus. 

Nästa gång kanske man kan möta detta pratbehov i början, när de kommer genom att mingla lite mer och visa verksamheten rum för rum. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • föräldrars inflytande i utvärderingar, vad och hur de har möjlighet att påverka samt hur deras perspektiv tas till vara.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: