Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hagen pedagogisk planering - Lövet 18/19

Skapad 2018-10-18 11:17 i Hagens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Lunds Kommuns vision är att skapa framtiden med KUNSKAP, INNOVATION och ÖPPENHET- vilket ska göras med värdeorden LYSSNA, LÄRA och LEDA -genom ett förhållningssätt där vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa, där leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång.

Innehåll

1.1 Läroplansmål: Utveckling och lärande - Matematik, naturvetenskap och teknik

 

1.2 Läroplansmål: Normer och värde - Omsorg om sin närmiljö

 

1.3 Läroplansmål: Barns inflytande - Uttrycka sina tankar och åsikter

 

2.1 Planerade insatser - utveckling och lärande

Nästa ämne i vår projektserie ”de fyra elementen” är jord och det är där vårt fokus kommer ligga detta läsår. Pedagogerna kommer introducera masken Mask som blir projektets maskot. Mask kommer ta med barnen på en resa där hen berättar om maskar och dess funktion i jorden. Efter detta kommer barnens frågor och funderingar få leda projektet vidare. Barn med föräldrar har också haft i uppgift att under sommaren samla jord som de tagit med till förskolan. Denna jord kommer också bli en del av projektet. Vi kommer ha en projekthörna på avdelningen där dokumentation och alster sätts upp så att pedagoger, barn och vårdnadshavare kan samtala om projektet. I projektet kommer vi använda oss av olika tillvägagångssätt för att nå resultat. De olika estetiska uttrycksformerna samt matematik och språk är självklara delar av projektarbetet samt att vi använder oss av vår utomhusmiljö. Med hjälp av teknik till exempel iPad och förstoringsägg kommer vi kunna utforska jorden och dess innehåll på ett djupare plan. Inom matematiken fortsätter vi pedagoger läsa matematklyftet och tar därifrån inspiration till arbetet med matematik i barngruppen. Vi kommer bland annat utgå från bishops sex matematiska aktiviteter i undervisningen med barnen. 

 

2.2  Planerade insatser— normer och värden 

I vårt projekt kommer vi lägga stor vikt vid att lära barnen att visa respekt för varandra och vår natur och allt levande som finns i den. Vi ger barnen kunskapen att på rätt sätt möta vår utomhusmiljö utan att skada den. Vi pratar också om hållbar utveckling.

 

 2.3 Planerade insatser - barns inflytande

Vi pedagoger kommer starta upp projektet men sen är det barnens nyfikenhet och deras frågor som kommer bana väg för vilken riktning projektet ska ta. I läroplanen lpfö98 reviderad 2016 kan man läsa - De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten. Vi ser miljön som den tredje pedagogen och våra lärmiljöer är utformade efter barnens intresse och ändras vid jämna mellanrum för att tillgodo barnens behov. 

 

3.1 Förväntade effekter - utveckling och lärande

Förändrat lärande hos barnen, individuellt och i grupp. Genom att barnen visar intresse för projektet och driver det framåt ser vi att lärandet avancerar. I den fria leken ser vi inslag från projektet vilket tyder på engemang och intresse för undervisningen. 

  

3.2 Förväntade effekter - normer och värden  

 

Vi ser i barnens agerande att de tar till sig undervisningen då de visar respekt för varandra och naturen omkring oss. 

 

3.3 Förväntade effekter - barns inflytande, 

 

Att barnen visar vad de vill och för vårt projekt framåt. Barnen känner sig trygga i sina lärmiljöer och visar på förändring när det behövs.

 

4.1 Metodval 

Vi observerar, ger utmaningar och ser de små framstegen. Vi stärker barnen och sedan bygger vi vidare i små etapper. Vi ger nya utmaningar och utmanar barnen in i den proximala utvecklingszonen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: