Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagssvenska 1

Skapad 2018-10-18 12:52 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Svenska som andraspråk
I detta arbetsområde kommer eleven att arbeta mycket med basgrammatik, enkel läsförståelse, hörförståelse och enkla skrivuppgifter, för att bygga upp ett vardagsspråk. Under arbetets gång kommer läraren att fylla i matrisen för vad eleven kan/ behöver utveckla i de olika färdigheterna.

Matriser

SvA
Mål att nå för nyanländ. Steg 1.

Ej tränats
Klarar inte
På väg att klara
Klarar
Lyssna
Jag kan förstå när någon hälsar på mig och frågar hur jag mår.
Jag kan förstå när någon berättar mycket enkelt om sig själv och någon i sin familj.
Jag kan förstå enkla frågor när de sägs långsamt och tydligt.
När jag hör människor prata kan jag då och då förstå vanliga ord.
Jag kan förstå mycket enkla instruktioner till exempel från min lärare.
Läsa
Jag kan läsa och förstå mycket enkla beskrivningar av vad man ska göra, tex. "lyssna, rita, skriv".
Jag kan läsa och förstå mycket enkla dialoger.
Jag kan läsa och förstå korta meddelanden.
Jag kan läsa och förstå enkla rubriker, tex. på affischer.
Jag kan läsa och förstå enkla bildtexter och text i pratbubblor.
Jag kan känna igen och förstå enkla sångtexter och ramsor.
Prata med andra
Jag kan hälsa på någon och säga hej då.
Jag kan säga varsågod och tack.
Jag kan fråga vad någon heter och svara på enkla frågor som någon ställer till mig.
Jag kan fråga hur någon mår och säga hur jag själv mår.
Jag kan förstå när någon berättar lite om sig själv och ställa några enkla frågor tillbaka.
Jag kan förstå när någon ber mig om något. Jag kan själv be om något.
Jag kan följa mycket korta instruktioner.
Jag kan säga vad klockan är och själv fråga om tiden.
Tala
Jag kan säga vem jag är och var jag bor.
Jag kan säga hur gammal jag är och vilken klass och skola jag går i.
Jag kan säga något om min familj.
Jag kan säga alla veckodagar, månader årstider.
Jag kan säga de vanligaste färgerna.
Jag kan räkna till 100 och jag kan alla ordningstal.
Jag kan säga namn på några saker, tex. kläder, mat och dryck.
Jag kan den analoga klockan och den digitala.
Skriva
Jag kan skriva en hälsning, tex. ett kort eller textmeddelande.
Jag kan skriva några enkla meningar om mig själv.
Jag kan skriva korta, enkla texter.
Jag kan skriva mycket enkla frågor.
Jag kan presentera personer med några mycket enkla meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: