Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ugglan - Projekterande arbetssätt

Skapad 2018-10-18 12:58 i Förskolan Pärlan Fristående förskolor
Förskola
Kompisugglan Ugglis, vars uppgift är att trygga barnen med varandra och förskolan.

Innehåll

Var är vi?

Hjälpfrågor: Samlad beskrivning av nuläget. Till exempel utifrån den dokumentation som vi har. Var befinner vi oss i förhållande till de nationella målen inom utvecklingsområdet?

Ht 2018

A) Vi har kommit fram till att vi behöver mer struktur i början av terminen och vill då starta upp med ett projekt som kan hänga med under hela året. 

Ny termin med nya barn, barnen behöver få lära känna varandra och oss pedagoger och bli trygga på förskolan. 

Sen HT 2018-vt 2019

B) Ugglis har blivit en naturlig del av barngruppen och av inslagen i dagen/samlingen. Han kan dyka upp lite varstans för att vara en länk och trygghet till barnen. 

Som en utveckling får Ugglis följa med varje barn hem. 

VT 2019

C) Ugglis har under jullovet varit på semester i Colombia. Vad mötte han där? Vem hälsade han på? Hur är det i Colombia? Vi vill utmana barnen vidare i utforskande av olika hem och kulturer, vi tar hjälp av Ugglis. 

Ugglis har fortsatt att följa med kompisarna hem. Alla väntar med spänning på att han ska följa med hem men det är svårt att lyssna när kompisen berättar om helgen med Ugglis. 

C 1) Vi tittar på filmen igen från Ugglis semester, det är fortfarande konstigt att det är Emmas röst på filmen. Och barnen upptäckter att man ser en arm här och där. Hur funkar det?

Fröna från frukterna har vi sått, det ger ringar på vattnet till vårfesten, att så och sälja på festen till fadderbarnet i Colombia. Det var ju Maria José Ugglis hälsade på! Det har också gjort att barnen har skrivit brev till Maria, med frågor. 

Barnen har också hört fåglar ute på gården. Vi har fått möta fåglar från Colombia.

 

D) 

Utifrån Ugglis och projektet om Colombia planerar vi att barnen kommer få möta några nya karaktärer, Aran och Ägget. Aran, som kommer från Colombia, har med sig ett ägg som barnen kommer ta hand om. Aran behöver nämligen resa tillbaka till Colombia och har ingen möjlighet att ta med sig sitt ägg. Därför behöver barnen hjälpa Aran med sin uppgift. 

Vart ska vi?

Hjälpfrågor: Vika mål ska vi arbeta mot inom utvecklingsområdet? Vad vill vi att barnen ska upptäcka/utveckla? Vilka av läroplanens mål är kopplade till utvecklingsområdet?

HT 2018

A) Ugglis som hjälpstruktur:

Det kan vara lite läskigt att komma som ny till förskolan där man inte känner någon. Vi vill arbeta med att barnen ska få känna sig trygga, lära känna varandra och kunna känna igen sig i hur det är att vara ny. 

Vi vill att barnen ska få lära känna varandra och att barnen ska få en förståelse för varandra och känna sig med i gruppen, att alla barn ska få bli accepterade som de är, se varandras olikheter och likheter. 

B) Ugglis följer med hem:

Uppdraget är att leta former med Ugglis hemma hos barnet o fota det, samt fota hur huset ser ut och vad de gör med Ugglis.

När Ugglis är med tillbaka får barnet med hjälp av pedagogen o det skrivna i boken berätta vad de har gjort o sett inför kompisar i samlingen. 

 

VT 19

C och C 1) Vi vill att barnen ska få upptäcka och reflektera kring:

- Olikheter, hur det kan se olika ut hemma hos varandra, få reflektera över olikheterna. 

- Att vara hjälpsam - nära och i världen. 

- Leva sin in i andra människors situationer. Lyssna på varandra. 

- Språk. 

 

D) 

En tanke med Aran- och Ägget-projektet är att barnen ska få lära sig ta hand om någon annan (att säga snälla saker till Ägget och klappa det ett par gånger om dagen) och bry sig om andra. Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Men också att få upp ögonen av att det finns olikheter/likheter i världen. Ser t.ex. fåglar likadana ut i Colombia som de gör i Sverige?

 

Läroplanen:

-         - öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

-         - förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors (i det här fallet Aran) situation samt vilja att hjälpa andra

-         - förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

-         - förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar

-         - fantasi och föreställningsförmåga

 

Hur gör vi?

Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Hur gör vi barnen delaktiga i processen? Hur dokumenterar vi processen?

A) Vi presenterar Ugglan Ugglis i början av terminen, ugglan kommer in som en främling och är helt ny på förskolan. Barnen får lära känna Ugglas och Ugglas får lära känna barnen. Hen vill först ta reda på vad alla på avdelningen heter genom att: 

-Göra olika namn lekar på samlingen 

-Upprepa varandras namn tills alla känner sig trygga med dem. 

 

Sedan går vi över till att samtala vart Ugglis bor och vi introducerar Ugglas hus

-Barnen får hjälpa Ugglas att inreda sitt hus

Detta går över i att Ugglas vill ta reda på hur barnen på avdelningen bor, vart de bor. 

- Vi delar in barnen i 2 grupper, där de får komma på ett namn för gruppen

- Vi använder oss av digitalteknik för att ta reda på vart alla bor (ex. google earth) , alt. gå och titta vart barnen bor.

Barnen får göra självporträtt för att man ska kunna se vilka som finns på Korallen. 

Detta tema glider in i Kompisdilemman, där vi använder oss av de tio kompisböckerna och "Ugglan och kompisproblemet" på ur. 

Vi tar reda på mer om Ugglan, Vilka är Ugglans kompisar? Vad äter Ugglan osv. 

Ugglan är tänkt att ha med i flera olika typer av undervisningssituationer i förskolan, så som ex. skogen.

B) Ugglan kommer att få följa med ett barn hem varje vecka (tors-tis), barnet har då i uppdrag att visa Ugglis sitt hem och hur de ser ut och sedan ta bilder och skriva i den med skickade boken. De ska få ta reda på vilka olika former de kan hitta på sitt hem. 

VT 19

C) 1. Visa film från Ugglis semester.

Ugglis kommer med sin väska med frukt! Colombias flagga. Barnen får känna, se och smaka. Beskriva hur det smakar och känns. 

2. Mönster, rita av. Tänka åldersanpassat. 

B) När Ugglis har hälsat på hemma hos kompisen får vi öva på att lyssna på varandra när kompisen berättar om äventyren. 

C 1) -Vi har planterar fröna. 

- Vi har målat Colombias flagga att ha i hallen.

- Vi pratar om Maria José, fadderbarnet, hur ser det ut hos henne? Hur bor hon?

- Vi hör fåglar ute, vilka kompisfåglar mötte Ugglis? Vi tittar på youtube-klipp och ritar av. Kan vi ta hjälp av någon att få veta vilken fågel det är?

- Vi har skickat överblivna leksaker till barn som inte har så mycket leksaker.

 

 D) 

Aran kommer på besök till förskolan. Den har med sig ett ägg och ett brev som läses upp. I och med att brevet som barngruppen fick sitter bredvid det ägg som barnen ska ta hand om är det en ständig påminnelse om Arans besök och dess restriktioner kring Ägget. Vi diskuterar också en del om Ägget. När ska det kläckas? Vad finns det i Ägget? Barnen ritar teckningar om vad de tror kan finnas i. 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor: Hur blev det gentemot de nationella målen, de genomförda insatserna och de förväntade effekterna? Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det? Vilka lärprocesser är barnen inne i? Hur tar vi processen vidare?

A) -Vi började med att introducera Ugglan på samlingarna där baren fick berätta för Ugglan vilka de var och vad de hette. Och Ugglan presenterade sig själv. Ugglan var lite blyg i början men det släppte när hen väl lärde känna barnen. 

-När vi kände att barnen börjat känna sig mer trygga med varandra så kom vi in p samtal om vart Ugglan bodde. Vi pratade om att Ugglan bor i ett träd och några barn hjälpte till att skapa ett hem till ugglan av en skokartong. Sedan fick alla barnen i uppdrag att hjälpa Ugglas att inreda sitt hus. Barnen gjorde olika saker till Ugglas hem, det blev sängar, ett badkar, en grill, en tavla, en telefon, en bilväg mm. Det som inte fick plats inne i Ugglas hus sattes upp i trädet i hallen. 

- Ugglis ville gärna veta vart alla barnen bor och barnen delades in i 2 grupper, hästarna(3-4 år) och rådjuren(4-5 år).

Rådjuren: 

-För att ta reda på vart alla bor så använde de sig av google earth. de fick sedan ta en skärmbild på sitt hem.

-Sedan fick baren rita av sitt hem utifrån bilden, men även utifrån hur minne. 

-Barnen fick i uppdrag att göra självporträtt som skulle sättas upp bredvid deras hus de ritat.

 

Hästarna:

-För att ta reda på vart alla bodde fick de titta på google Earth, vi tittade hur man kunde ta sig från förskolan till deras hem, hur långt det var emellan barnens hem osv. 

Barnen var intresserade tills början men tappade snabbt intresset.

- Barnen fick en karta över området där de fick sätta en blomma (klistermärke) med sitt namn, på sitt hem. 

Detta uppskattades av barnen och de kunde tydligt se vilka kompisar som bodde när och de pratade om hur de brukar gå till förskolan. 

-Vi konstaterade att de flesta bodde ganska nära varandra och inte långt ifrån förskolan, så vi bestämde oss för att gå på en vandring och låta barnen själva ta bild på deras hem. (De som bodde längre bort fick ta en skärmbild på plattan på sitt hus). 

Barnen tyckte att det var roligt att gå och titta på allas hus. Men vi märkte att alla inte var vana vid att gå längre sträckor och blev trötta efter en stund. 

- Bilderna barnen tagit sattes upp på väggen bredvid kartan, baren fick fästa ett snöre mellan sitta namn på kartan och bilden på sitt hem.  

Barnen samtalar om bilderna och visar sitt hus och berättar vem som bor vart. 

B) Ugglis har snart varit hemma hos varje barn på avdelningen. Alla har väntat med spänning på deras tur! De har fotat och skrivit i boken, samarbete med hemmen har varit god. 

Barn har sedan fått berätta för kompisarna hur det har varit hemma, vad de har gjort och vilka former de hittade. Barnen har utifrån sin förmåga berättat och visat bilderna för kompisarna. Alla har tycket det har varit roligt och spännande att få ha Ugglis hemma hos sig. Bilderna på formerna har vi satt upp i hallen för barnen att titta vidare på. Det har skapat samtal kring bilderna och former.

Svårigheten har varit att få kompisarna att lyssna och vara fokuserade i samlingen. 

VT 19

C) Ugglis har kommit tillbaka från semestern och hade med sin en resväska med frukter från landet han varit i, Colombia. Vi har fått se, känna, lukta och smaka på frukterna.

Hästarna fastnade för färgerna. Rådjuren tyckte det var märkligt att det var Emmas röst i filmen vi såg från Ugglis och att de såg en arm. Det var spännande att smaka på frukterna. 

Hästarna har vidare fått måla formerna och färgerna på frukterna. Rådjuren har med hjälp av lera utforskat formerna. Dessa har ställts ut i hallen för alla att titta på.

C 1) - Rådjuren sått fröna som kom ur frukterna

- vi har tittat på filmen igen och barnen har åter uppmärksammat att det är Emmas röst och att man ibland ser en arm eller delar av Emma, enligt barnen. Det skapar en nyfikenhet hos barnen. 

- Många barn känner igen Colombias flagga och kommer ihåg namnet på vårt fadderbarn o i vilket land hon bor. Det har väckt frågor och funderingar kring hur hon har det och bor. 

- Det har väckt intresse för olika fåglar och hur de låter. 

 

D) 

Projektet med Aran och Ägget fångade barnens intresse. Varje dag har Ägget legat synligt för barnen och de har närhelst klappat och sagt något snällt till det. De har dock inte gjort det varje dag som brevet sa, men viljan att hjälpa till har funnits. Barnen har haft funderingar kring Ägget. Diskussioner om huruvida Aran är en hon eller han har kommit upp. Hur såg Aran ut egentligen? En del har sagt att det var Emma, medan andra sagt att Aran liknade Emma men att det inte var hon.

Barnen har fått öva sin fantasi och föreställningsförmåga. I diskussioner och teckningar har barnen antytt att det kanske finns fler ägg i ägget eller olika typer av fåglar. Det har nödvändigtvis inte varit samma typ av fågel som Aran är.

Barnen har tillsammans provat på att ta hand om någon och sätta sig in i Arans situation och gemensamt följt de regler som Aran satt upp för dem.

 

Utvärdering 2018/2019

Utifrån personalgruppen:

Vi ser att Ugglis har fyllt funktionen av skapa en röd tråd och en hjälp-struktur för personalgruppen. Det gav en trygghet till personalgruppen att arbeta utifrån och använda som en maskot i arbetet med barngruppen. Det gav också en ingång och hjälp i det projekterande arbetssättet som pedagogerna sedan kunde lyfta in barnen i. 

Något att utveckla vidare... är dokumentationen, vad gäller Unikum och väggen, att göra det synligt för barn och föräldrar vad man jobbar med. Inte haka upp sig på bilder utan också ibland låta det skrivna ordet vara nog för att förmedla vart man är just nu.  

Likaså behövs en tydlighet i "vart ska vi?" Ha en överblick över året, som ett årshjul, denna perioden gör vi detta och strävar mot detta, för att få en tydlighet gentemot varandra som kollegor, en trygghet men också mot barnen och föräldrar. Jobba tydligare med syftet. 

 

Utifrån barngruppen:

I barngruppen ser vi att barnen har fått en större empati för varandra och för de i världen, t ex vårt fadderbarn. Detta ser vi t ex genom spontana kommentarer från barnen gällande vårt fadderbarn, hur de i vanliga situationer på förskolan kopplar till Maria José och hennes situation, hur vi kan hjälpa henne. Likaså genom "tummen upp", där barnen i samlingen har fått visa med hjälp av tumme upp eller ner hur leken har varit under morgonen/fm. Det har gjort de medvetna om varandras mående, uttrycker någon att den inte har någon att leka med så kan ett annat barn uttrycka, "åh men då kan du leka med mig imorgon" eller "du kunde ju lekt med mig!". De har fått syn på sig själva och vad de kan göra för någon annan, nära och långt bort. Tummen upp har också hjälpt de barnen som inte alltid vill prata i grupp, genom att använda kroppen som hjälp har också de fått sin röst hörd. I denna situation har vi också sett hur de har lyssnat på varandra, vilket har varit svårare i andra samlingssituationer när kompisarna har berättat. 

Gällande Ugglis har vi sett att det har gett en trygghet för barnen, de har verkligen anammat honom och fångats av fantasin kring honom. Att få ta med honom hem och få berätta för kompisarna om det har varit något som har lyft även de barnen som annars inte säger så mycket. Alla har sett fram emot det och tyckt det varit roligt och spännande. 

Vi ser att värdegrunden och det sociala barnen emellan har fått stort fokus i projektet och har också varit viktigt för att få ihop barngruppen. Något vi upplever som styrka hos oss.

Utmaningen blir att få med mål som berör matematik, teknik, naturvetenskap (på ett planerat och målmedvetet sätt). Dessa områden är utvecklingsområden att ta med vidare i kommande projekt. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: