Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Analys av Jag är en pojke med tur

Skapad 2018-10-18 14:22 i Katarina Norra skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Svenska
Analys av Jag är en pojke med tur

Innehåll

Flipp: https://www.youtube.com/watch?v=PVswl1iblAc

Resonera om budskap och syfte

 Budskap =

När du läser en text, vad kan du lära dig av texten? Vad är viktigt med texten? Vad slår dig när du läst texten? Detta kan vara olika för olika personer eftersom vi läser texten på olika sätt med olika erfarenheter. Dock måste budskapet ha sin plats i texten. Tips för att hitta budskapet! För att få fram budskapet är det en god idé att ta fram teman i texten [ämnen t.ex. kärlek, vänskap etc].

 

 

1) Formulera ett budskap – Budskapet är texten är….

2)  Var ser du det i texten? Ge ett eller flera exempel från texten.

3)  Hur tänker du kring detta budskap? Förklara vad budskapet betyder och varför det är viktigt.

4)  Skapa en textkoppling [en tanke kopplad till texten]:

a.    Text – mig – koppling… Koppla budskapet till dig och dina erfarenheter. Detta påminner mig om när… Jag skulle nog känna…. Om det vore jag…..

b.   Text – text – koppling…Koppla budskapet till andra texter du läst med samma budskap/innehåll. En annan text som handlar om…. Samma budskap har jag sett i en annan bok….

c.    Text – världen – koppling – Koppla budskapet till något som händer/hänt i världen och som detta påminner om. Detta påminner mig om…. Jag läste i tidningen/såg på nyheterna….

 

 

 

Syfte med texten = varför skriver författaren texten. Vad vill hen berätta och visa dig (ibland faktiskt visa sig själv)? Här kan man koppla in det vi vet om författarens bakgrund, liknande texter, tiden som var när texten skrevs etc. Man måste vara detektiv och undersöka bakgrunden till författaren och se huruvida den kan kopplas samman med innehållet i boken.

 

 

 

 

Uppgift till Jag är en pojke med tur  

Du ska på egen hand läsa boken Jag är en pojke med tur vecka 46 och senast måndag vecka 47 lämna in två postit. Du kan dock INTE ta hem boken och läsa klart så du måste ta anteckningar.

 

Du kommer att få 2 stycken postitlappar av mig där jag kommer kunna förstå hur du har uppfattat boken. Du får enbart använda fram och baksida på dessa positlappar.

 

 

På alla postitlappar ska det stå ditt namn, grupp + vilken uppgift du ska lösa t.ex.

My Fagerstedt, 8A, postit 1

 

POSTIT 1 – BUDSKAP + TEXTKOPPLING

POSTIT 2 – FÖRFATTARENS SYFTE

På denna postitlapp ska du skriva om budskapet med boken utifrån följande mall:

Budskap + förklaring utifrån boken [ge exempel på var det syns] + egen reflektion kring budskapet + 1 textkoppling. Det finns tre olika sorters textkopplingar och det finns flippar + papper på hur detta ska gå till [se bloggen och på min vägg i klassrummet] och förklaringar till alla tre om ni glömmer bort.

 

TEXT – MIG

TEXT – TEXT

TEXT - VÄRLDEN

PÅ denna postitlapp ska du skriva om författarens syfte dvs varför tror du att Monika Zak skrev boken? Vad kan vara henne motiv till att skriva denna bok  som är riktad mot ungdomar?

 

Tips1! Saker som sker i en bok är ingen slump utan uttänkt.

 

Tips 2! Kolla författarens bakgrund eller vad hon sagt om boken.

 

Matriser

Sv
Analysera skönlitteratur

Lässtrategier

E
C
A
Lässtrategier kunskapaskrav
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Sammanfattning av boken

E
C
A
Sammanfattning av boken
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Sammanfattning av boken
Kan översiktligt sammanfatta boken – inledning, mitten, slutet. Förstår viktiga händelser. Kan enkelt se de stora dragen i boken. Kan sammanfatta boken på ett enkelt sätt t.ex. säga en viktig händelse och säga vad som händer runt den. Kan ge exempel från boken. Kronologiskt.
Kan läsa mellan raderna och sammanfatta boken översiktligt men med fokus på viktiga händelser och personer som förändras/relationer. Tolkar det som händer i boken och kan se stora drag i boken. Kan sammanfatta boken på ett utvecklat t.ex. ta upp relevanta händelser, hoppa i boken med sina exempel och göra kopplingar mellan olika händelser i boken.
Kan läsa mellan raderna, se samband mellan olika händelser och gör egna tolkningar och motiveringar – ser boken som en helhet. Kan sammanfatta boken på ett välutvecklat t.ex. ta upp relevanta händelser, hoppa i boken med sina exempel och göra kopplingar mellan olika händelser i boken, kunna se förändring i olika personer.

Budskap i boken

E
C
A
Tolka budskap kunskapskrav
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk
Tolka budskap
Kan se enklare synliga budskap som finns i texten. . Har en enkel textkoppling kopplad till läsningen av boken eller budskapet
Kan se dolda budskap som måste läsas mellan raderna och ger utvecklade motiveringar [exempel, förklaring, olika perspektiv] Har en utvecklad textkoppling som är kopplad till något tydligt i boken och motiveringen har flera exempel
Kan se dolda budskap som måste läsas mellan raderna och ger välutvecklade motiveringar [exempel, förklaring, olika perspektiv] Har en välutvecklad textkoppling som är kopplad till boken och kopplingen är tydlig och träffande.

Koppling för författarens bakgrund

E
C
A
Författarens bakgrund och bokens syfte - kunskapskrav
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Författarens bakgrund
Kan se ett syfte med boken och motivera den i ett led. Viss och delvis underbyggd koppling till författarens bakgrund.
kan se ett syfte med boken och motivera den i flera led och se olika perspektiv. Tydlig och underbyggd koppling till författarens bakgrund.
kan se ett syfte med boken och motivera den i flera led och se olika perspektiv/nyanser. Tydlig och välunderbyggd koppling till författarens bakgrund.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: