Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Idenors skola, matematik, decimaltal åk 5

Skapad 2018-10-18 15:00 i Idenors skola Hudiksvall
Planering för ett mindre område med det centrala innehållet kring decimaltal.
Grundskola 5 Matematik
Planering för område decimaltal i matematik ht-18

Innehåll

Pedagogisk planering Idenors skola

Matematik

Tidsperiod

v. 43-47 / 2018

Förmågor

Du kommer att använda och visa din förmåga att föra och följa matematiska resonemang.

Du kommer att använda och visa din förmåga att kommunicera i matematik, både skriftligt och muntligt

Du kommer att lära dig nya begrepp och få möjlighet att visa vilka du kan använda.

Du kommer att träna på matematiska metoder som uppställning med decimaltal.

Du kommer att träna på att växla mellan olika matematiska uttrycksformer.

 

Vad ska jag lära mig?

 

 • Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Sambandet mellan tal i bråk-, procent och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Centrala metoder för beräkningar med enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 

    Formativ

Kamratbedömning i övningen "decimaltal på linjen" och ”så här gör jag en uppställning” (visa och berätta i par).

 

Problemlösning i par med decimaltal, visa egna problem och få respons från gruppen.

 

    Summativ

Diagnos i ma-boken

Förstå och använda tal, test 4, enligt kartläggningsplanen

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Lekar med talkort och uttrycksformer, jämföra och hitta par, ex 0.5 = en halv

Träna tillsammans, ex. läraren visar på tavlan och eleven gör likadant.

Vi arbetar med hjälp av enhetshuset som stöd för positionssystemet.

Vi använder konkret material ex. Tiobasmaterialet, för att öka förståelsen för positionssystemet .

Vi arbetar i ma-boken, utvalda uppgifter.

Vi löser och gör egna problem inom området i par.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: