Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundverksamhet Kärna Fe Maneten

Skapad 2018-10-18 15:25 i Kalvegrinna förskola Kungälv
Förskola
Grundverksamheten är gruppens vardag. Vi planerar och genomför den enligt läroplanen för att skapa trygghet, trivsel och lärande. Grundverksamheten ska vara diskuterad, överenskommen och nedskriven på varje avdelning. Den introduceras för barnen varje höst för att de ska bli delaktiga och kunna utnyttja miljön för lärande. Grundverksamheten kompletteras av pedagogisk planering.

Innehåll

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄSÅRET

 

Förskola/grupp: Skriv här…

Barnens ålder: Skriv här…

Barn i behov av särskilt stöd (Ja/Nej, beskriv): Skriv här…

Barn med annat modersmål än svenska (Ja/Nej, vilket/vilka språk): Skriv här…

Antal pedagoger (förskollärare/barnskötare/barnskötare utan utbildning): Skriv här…

Ändamålsenliga lokaler (ja/nej, motivera): Skriv här…

Ändamålsenlig utemiljö (ja/nej, motivera): Skriv här…

Övrigt (upptagningsområdets sociala karaktär/barnens vistelsetider mm): Skriv här…

SAMSPEL

Så här vill vi att det ska fungera med normer, värden, trivsel, delaktighet och socialt samspel (kunskapssyn, människosyn, förhållningssätt bemötande, samarbete och tillåtande klimat)

Skriv här...

 

Beskriv arbetslagets styrkor och svagheter 

Pedagogiska lärmiljöer: Skriv här...

Samarbete och tillåtande klimat: Skriv här...

Kunskaps- och människosyn: Skriv här...

Förhållningssätt och bemötande: Skriv här...

 

RUTINER

Så här vill vi att det ska fungera med omsorgsrutiner (tambur, måltider, vila, toalett, blöjbyten, handtvätt, trygghetssak, leksaker, lämning/hämtning)

Skriv här...

LÄRMILJÖER

Så här har vi organiserat miljön för att väcka och möta barns nyfikenhet, lust och intresse att lära sig. Så här lär vi barnen att använda material som utmanar och stimulerar. Så här lär vi barnen vad man kan göra i olika rum och hörnor.

Skriv här...

INTRODUKTION OCH INFLYTANDE

Så här introducerar vi grundverksamheten. Så här är barnen delaktiga i grundverksamheten ska fungera.

Skriv här...

UTVÄRDERING

Vad fick vi för resultat och hur blev måluppfyllelsen? Varför? Vad kan vi utveckla för att öka måluppfyllelsen?

Skriv utvärdering och analys i Unikums verktyg

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: