Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Glasögon -teknikprojekt

Skapad 2018-10-18 15:59 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 – 5 Teknik
Som grund inom detta arbetsområde kommer vi att undersöka glasögon och vilken funktion de har. På samma gång kommer vi titta på hur de har utvecklats över tid och hur ni tror att de kan komma att utvecklas i framtiden.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska under detta arbetsområde bland annat få möjlighet att utveckla din förmåga att...

- identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
- identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
- använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
- analysera drivkrafter bakom teknikutveckling.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att...

- göra en enkel idéskiss och efter respons eventuellt utveckla din idé och göra förbättringar.
- utforma en modell av glasögon för din målgrupp utifrån din idéskiss.
- muntligt redovisa, redogöra för och motivera de val du gjort till dina glasögon.
- samtala kring vilken betydelse glasögon har och har haft för människan.
- visa och beskriva hur tex. gångjärnet används och fungerar i några tekniska lösningar.
- använda ord och begrepp.

 

Detta gör jag genom att...

- följa ditt arbete på lektionerna.
- studera dina dokumentationer (allt material som du samlar i din digitala mapp på google classroom) och följa din process.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att...

- samtala kring glasögonens olika delar (tex: gångjärn, bågar, glas)
- se film om glasögonens historia.
- göra en idéskiss för ett par glasögon som ska passa en viss målgrupp.
- tillverka ett par bågar utifrån din idéskiss.
- redovisa din process och din produkt.
- skriva om framtidens glasögon.
- göra en självbedömning.
- dokumentera hela din process i din digitala mapp på google drive.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: