Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biografi SvA

Skapad 2018-10-18 16:16 i Öjersjö Brunn Partille
Grundsärskola 7 – 9 Bild Svenska som andraspråk
Klassen kommer delta i kommunens läs- och skrivprojekt PARTILLE STORIES. Uppdraget är att skriva en biografi om en person som har stark anknytning till Partille. Eleverna ska intervjua en person och sedan skriva en biografi efter en mall. Dessutom ska de måla ett porträtt av personen. Alla bidrag publiceras sedan på kommunens hemsida där samtliga bidrag hamnar. Sedan kan vi läsa allas texter och även rösta på våra favoriter.

Innehåll

Så här ska vi jobba:

- Intervjua en person som bor eller har bott i Partille

- Skriva biografin utifrån en mall och med hjälp av intervjun

- Läsa olika personbeskrivningar och skriva egen personbeskrivning 

- Boksamtal utifrån delar av boken "Godnattsagor för små rebeller" . Boken innehåller korta berättelser (minibiografier) om fantastiska kvinnor som åstadkommit något speciellt eller stått upp för sina ideal. Författare, astronauter, konstnärer, dansare, kockar, rappare, boxare, forskare och politiska ledare från hela världen. Eleverna ska få välja varsin person som vi läser och samtalar om. 

- Måla porträtt på den person som man ska skriva biografi om

- Minipresentationer där olika personer kort berättar muntligt om sitt liv. Eleverna får, förutom att ta del av en annan människas livsberättelse, träna på att lyssna och sedan återberätta för någon annan. Vi ska ta reda på om vi återberättar samma eller olika utdrag av presentationen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • jämföra och reflektera över bilder,
  Bl
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sva
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sva
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sva
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel seriebilder och illustrationer till text.
  Bl  7-9
 • Presentationer och utvärderingar av eget bildskapande
  Bl  7-9
 • Material, verktyg och tekniker. Hur dessa kan användas för bestämda syften i två- och tredimensionella bilder.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, kön, sexualitet, etnicitet och maktrelationer. Vilket budskap de förmedlar och vilken påverkan de kan ha.
  Bl  7-9
 • Några internationella konstnärer och deras verk.
  Bl  7-9
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sva  7-9
 • Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation.
  Sva  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Sva  7-9
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
  Sva  7-9
 • Alfabetisk ordning. Hur man hittar i innehållsförteckningar och ordböcker.
  Sva  7-9
 • Digitala verktyg för kommunikation
  Sva  7-9
 • Några barn- och ungdomsförfattare.
  Sva  7-9
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter, till exempel nyhetsartiklar, spelinstruktioner och recept. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sva  7-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
  Sva  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett delvis fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett väl fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: