Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Soundtrack of my life

Skapad 2018-10-18 16:36 i Grindskolan Norrtälje
Melodi, teori samt praktik!
Grundskola 7 – 9 Musik
Soundtrack of my life 1. Du får utveckla din kunskap om vilken funktion och betydelse musik kan ha i olika sammanhang. 2. Du får träna din förmåga att föra resonemang.

Innehåll

Aspekter

Du får utveckla:

 • Förmågan att föra resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den kan ha för individer.

Tillvägagångssätt

 • Vi ser på korta filmsekvenser som tar upp olika exempel på vilken funktion musik kan ha och hur musik kan påverka oss människor.

 • Du skapar en spellista med låtar som på olika sätt är, eller har varit, betydelsefulla för dig och som du tycker representerar dig.

 • Vi gör gruppövningar där vi tillsammans övar på att resonera kring hur musik kan användas för att skapa eller förstärka känslostämningar i filmer.

 • Du övar på att resonera kring musikens funktion och betydelse genom att motivera varför just dessa låtar representerar dig i ditt "Soundtrack of my life". Du får även använda de musikbegrepp vi gått igenom för att resonera kring hur dina låtar skulle kunna användas för att förstärka eller skapa en stämning i en film.

Bedömning & feedback

 • Du bedöms löpande (formativt) enligt den matris som finns nedan och du får även stöd och återkoppling för att nå nästa nivå.

Uppgifter

 • Soundtrack of my life

 • Soundtrack of my life

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Matris Åk. 7-9

Nivå 1
Motsvarar betyget E
Nivå 2
Motsvarar betyget C
Nivå 3
Motsvarar betyget A
Resonera om funktion och betydelse
 • Mu  E 9
 • Mu  C 9
 • Mu  A 9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: