Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BILDANALYS

Skapad 2018-10-18 16:48 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Bild
UPPGIFT: Välj en av bilderna som ligger länkade i teams och gör en bildanalys av den!

Innehåll

Analysen ska bestå av två delar,

1.    Denotation - är det du ser, en kort ”neutral” beskrivning av det bilden visar. Denotationsdelen av din analys ska enbart behandla det du ser. (Håll denna del ganska kort)

Konnotation - är det du i dina tankar kopplar till vad du ser. Konnotationsdelen av din analys behandlar dina tankar, känslor och associationer kring bilder.

Läs noga igenom kunskapskravet på nästa sida flera gånger under arbetets gång och var noga med att få med följande i din analys:

 

Kopplingar till:

-       egna erfarenheter

-       andra verk (Kan vara konstverk, nyhetsbilder, reklam, film, bokomslag mm. mm.)

-       företeelser i omvärlden

 

Samt verkens:

-       uttryck (vad bilden berättar)

-       innehåll (hur bilden ser ut, färg, form, bildelement, tecken, motiv)

-       funktion (vad bilden har för syfte, vad tror du den har för budskap?)

 

Svårt? Här kan du få några tips https://urskola.se/Produkter/197518-Orka-plugga-Att-skriva-bildanalys

 

Kom ihåg det vi pratat om, kläder, kroppspositionering, blick, ansiktsuttryck, miljö, färger, kameravinkel.

Inlämning, hinner du inte klart idag skriver du färdigt hemma och lämnar in senast fredag v. 38.

Matriser

Bl
BILDANALYS

E
C
A
- TOLKA BILDER - ANVÄNDA BEGREPP
Eleven kan TOLKA såväl samtida som historiska BILDER och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika BEGREPP. Vad betyder det där då?! Förklaring: ENKELT och LITE UNDERBYGGDA RESONEMANG är när du kan analysera och tolka bilder genom att: • Du har ett kortfattat och magert innehåll med korta resonemang där du förklara och motiverar dina argument (”därför att”, ”det leder till”, ”det händer på grund av”, ”eftersom” osv). • Du ser ur endast ett perspektiv (Jag ser/tycker/anser...). • Du ger något enstaka konkret exempel på dina resonemang genom att koppla till egna erfarenheter, andra verk och fenomen i omvärlden. ENKELT BESKRIVA är när du kan samtala om bilder genom att kunnat peka ut vad de berättar, hur de ser ut, deras syften och användningsområden samt kvalité på ett övergripligt sätt och utan vidare detaljer.
Eleven kan TOLKA såväl samtida som historiska BILDER och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika BEGREPP. Vad betyder det där då?! Förklaring: GANSKA UTVECKLAT och BRA UNDERBYGGDA RESONEMANG är när du kan analysera och tolka bilder genom att: • Du har ett mer utförligt innehåll med längre resonemangskedjor där du förklara och motiverar dina argument (”därför att”, ”det leder till”, ”det händer på grund av”, ”eftersom” osv). • Du ser ur fler än ett perspektiv (å ena sidan - å andra sidan). • Du ger några konkreta exempel på dina resonemang genom att koppla till egna erfarenheter, andra verk och fenomen i omvärlden. UTVECKLAT BESKRIVA är när du kan samtala om bilder genom att kunnat peka ut vad de berättar, hur de ser ut, deras syften och användningsområden samt kvalité på ett utförligare sätt med lite detaljer.
Eleven kan TOLKA såväl samtida som historiska BILDER och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika BEGREPP. Vad betyder det där då?! Förklaring: VÄLUTVECKLAT och väl UNDERBYGGDA RESONEMANG är när du kan analysera och tolka bilder genom att: • Du har ett utförligt och detaljerat innehåll med långa resonemangskedjor där du förklarar och motiverar dina argument (”därför att”, ”det leder till”, ”det händer på grund av”, ”eftersom” osv) med fakta och logik. • Du ser och problematiserar ur olika perspektiv (å ena sidan - å andra sidan). • Du har många relevanta exempel på dina resonemang genom att koppla till egna erfarenheter, andra verk och fenomen i omvärlden. VÄLUTVECKLAT BESKRIVA är när du kan samtala om bilder genom att kunnat peka ut vad de berättar, hur de ser ut, deras syften och användningsområden samt kvalité på ett utförligt och specifikt sätt med mycket detaljer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: