Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plast

Skapad 2018-10-18 19:46 i Herrestadsskolan 4-6 Uddevalla
Grundskola 6 Kemi
Vi lär oss vad plast är och vilka för och nackdelar det finns med plast.

Matriser

Ke
Kemi år 4-6

Söka och använda naturvetenskaplig information

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • Ke   använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
Söka naturvetenskaplig information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Beskriva och förklara samband

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • Ke   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Resonemang kring hållbar utveckling
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: