Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 7 ht 2018

Skapad 2018-10-18 20:10 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Teknik
Vi människor är väldigt bra på att leva under olika förhållanden. Vi kan leva i arktiskt kyla och ökenhetta, på höga höjder och vid haven. Fastän vi inte är störst, starkast eller snabbast är vi mer framgångsrika än de flesta andra djur på jorden. Det beror framförallt på att vi har en fantastisk uppfattningsförmåga, kan samarbeta och har skaffat oss en förmåga att utveckla tekniska lösningar.

Innehåll

 

Vecka 45 

Pass 1: Vad är teknik? (Bildspel) 

Pass 2: Vad kan du göra med din mobil? . 

Pass 3: Teater

 

 

Vecka 46 

Pass 1: forts. Vad kan du göra med din mobil? + utvärdering (bedömning) 

Pass 2: Mobiltelefonens historia 

Pass 3: Efterarbete från utställningen. Reflektionsuppgift. 

 

Vecka 47 

Pass 1: Teknikens fyra funktioner s. 13-19 Teknik Direkt. https://www.youtube.com/watch?v=v3C4FMaf-2w

Pass 2: 

Pass 3:

 

Vecka 48-50 

Gripklo 

 

 

Länkar

 

 

Bedömning 

Reflektionsuppgifter och begreppstest.

 

Läromedel 

Teknik Direkt (Sanoma) s. 8-17 ISBN 978-91-523-3801-8

 

 

 

 

Uppgifter

 • Utvärdering I´m Alive

 • Utvärdering I´m Alive

 • Intervjua en äldre person

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
I´m Alive ht -18

På väg!
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tekniska lösningar
 • Tk  A 9
Eleven har varit närvarande på lektionerna men bedömnings-underlaget är bristfälligt.
Eleven når målen för nivå 1 med stöd av pedagog.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Teknikutveckling & drivkrafter
 • Tk  A 9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Konsekvenser
 • Tk  A 9
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: