Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt land Sverige

Skapad 2018-10-18 20:31 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Vi lär om vårt land Sverige. Det ska handla om olika naturtyper, naturresurser och om Sveriges namngeografi.
Grundskola 4 SO (år 1-3) Geografi
Du ska också få lära dig om olika naturtyper i Sverige och om vårt lands naturresurser. Du ska få lära dig om Sveriges landskap och om städer, sjöar, öar och berg. Vi ska använda olika slags kartor för att lära om Sverige. Kartor är källor till inspiration och kunskap.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Arbetssätt / metod

 • Genomgångar
 • Läsa faktatexter från olika läroböcker
 • Samtal och diskussioner
 • Se filmer
 • Enskilt arbete i Aktivitetsboken
 • Enskilda uppgifter på dator / Bingel
 • Arbete i grupp
 • Skriftliga prov 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förklara samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad
 • använda geografiska begrepp
 • förstå och använda olika slags kartor
 • visa kunskaper om Sveriges namngeografi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

SO Ge
Vårt land Sverige

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Ge  E 6
Du kan på ett enkelt sätt berätta och förklara varför människor bor där de gör.
Du kan på ett utförligt sätt berätta och förklara varför människor bor där de gör och hur de kan dra nytta av omgivningen.
Samband mellan naturtyp och naturresurs.
 • Ge  E 6
Du kan beskriva enkla samband mellan olika naturtyper och naturresurser.
Du kan beskriva mer utförligt samband mellan olika naturtyper och naturresurser.
Använda geografiska begrepp.
 • Ge  E 6
Du förstår och kan använda några viktiga geografiska ord och begrepp när du läser, pratar och skriver.
Du förstår och kan använda de flesta geografiska ord och begrepp du behöver när du läser, pratar och skriver.
Undersöka omvärlden med hjälp av kartor och geografiska verktyg.
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
Du kan använda olika enkla kartor och förstår då kartans färger och symboler. Du kan de grundläggande väderstrecken.
Du kan använda många olika slags kartor och förstår kartans färger, symboler och skala. Du kan orientera dig med hjälp av väderstrecken på en karta.
Visa grundläggande kunskaper om Sveriges namngeografi och dess läge.
 • Ge  E 6
Du kan de största städerna, de största sjöarna, älvarna och öarna samt något berg i Sverige. Du kan placera ut dem någorlunda exakt på en karta.
Du kan många städer, sjöar, älvar, öar och berg i Sverige. Du kan med säkerhet placera ut dem på en karta.
Visa grundläggande kunskaper om Sveriges namngeografi och dess läge.
 • Ge  E 6
Du kan placera ut minst tolv av Sveriges landskap på en karta.
Du kan placera ut mer är tjugo av Sveriges landskap på en karta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: