👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Drama med Asken, muntliga övningar, diskussion och drama

Skapad 2018-10-18 21:11 i Jakobsgårdskolan - old Borlänge
vi ska under några veckor öva den muntliga förmågan, främst med dramaövningar och diskussionsövningar
Grundskola 7 Samhällskunskap Svenska
Vi kommer under 5 veckor arbeta med drama med Kulturcentrum Asken. Vi ska där öva genom olika övningar träna förmågan som handlar om att diskutera och i detta kunna värdera och uttrycka sin ståndpunkt (samhällskunskap och svenska). Vi kommer även att träna på att använda vår fantasi och uttryck med andra sätt än med ord.

Innehåll

planering

Under v 36-41 ska vi ha muntliga övningar som syftar till att öva förmågan att  delta i en diskussion, leda en diskussion och i detta kunna framföra sin åsikt. Vi kommer även att genomföra övningar där ni får träna på att använda er fantasi.


Vi kommer att arbeta med detta varje onsdag.

syfte

mål

-kunna delta i en diskussion genom att ställa egna frågor och framföra egna åsikter
- träna på olika gestaltningssätt

- Träna på att agera inför andra
-kunna uttrycka och stå för egen åsikt
-kunna se och värdera olika ståndpunkter i en aktuell samhällsfråga

Bedömning

Sker genom deltagande på lektionerna och genom att genomförande av aktiviteter.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9