👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Español grado 9 - ¿dónde has estado?

Skapad 2018-10-18 22:23 i Ekdalaskolan Härryda
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
¿Qué has hecho este verano? ¿Has tenido suerte esta semana? I början av höstterminen kommer du att få lära dig en ny tidsform på spanska; nämligen perfekt. Perfekt används för att tala om vad om har hänt.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Det huvudsakliga fokus i detta arbetsområde kommer att vara på att lära sig att uttrycka saker som har hänt eller vad någon har gjort dvs. tidsformen perfekt. Vi kopplar temat till semester och resor och passar på att lära oss namn på fler byggnader samt repeterar väderuttryck. I slutet av arbetsområdet får du göra en individuell muntlig framställning av något slag - förslagsvis en resevlogg i vilken du berättar om en fiktiv resa som du har gjort i den spansktalande världen. 

Vi lär oss också mer om den spanskspråkiga världen genom att läsa faktatexter och ett eventuellt besök av en person från Colombia.

 

Hur ska vi arbeta?

 

- Inledningsvis får du genomgångar för att lära dig former för perfekt samt hur hur perfekt används. Vi tränar på att använda verbformen såväl muntligt som skriftligt

- Vi tränar den muntliga förmågan genom samtal

- Vi läser texter för att träna läsförståelse och för att lära sig ord och uttryck som är kopplade till semester och faktatexter om länder

 

 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Du får möjlighet att utforma och påverka innehållet i den muntliga avslutande uppgiften.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

1. Inlämning av resevlogg (muntlig förmåga)

3. Prov vecka 42 (skriftlig förmåga) och läsförståelse

De förmågor som du visar på lektionen vägs också in i bedömningen.

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

I Classroom hittar du mer specifik planering vecka för vecka.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9

Matriser

M2
Español grado 9 - ¿Dónde has estado?

Kunskapskrav E
Kunskapskrav C
Kunskapskrav A
Läsförståelse
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Formulera sig skriftligt
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig muntligt
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.