Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsaskolan mall Pedagogisk Planering Fritids 18/19

Skapad 2018-10-19 08:26 i Åsaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F – 6 Svenska
(Byt ut denna text med er egen beskrivning av arbetsområdet.)

Innehåll

Mål

Här kopplar vi till kapitel 1 och 2 i läroplanen, samt till syftestexten i kapitel 4. (Dessa syns längst ner.)


Här konkretiserar ni syftestexternas förmågor.
Man kan också välja ut delar av syftesformuleringarna utifrån det som just nu fokuseras i arbetsområdet och det som främst tränas och utvecklas. (Byt ut denna text mot er egen.)

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Aktiviteter    

Vilka aktiviteter planeras för att verksamheten ska uppnå målet? Här kopplar vi till det centrala innehållet i kapitel 4. (Dessa syns  längst ner.)

Så här kommer arbetet att gå till:

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Tidsplan    

När och i vilken omfattning ska aktiviteterna utföras för att verksamheten ska uppnå målet?

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Ansvarig  

Vem är ansvarig för att aktiviteten kommer till stånd och att den följs upp och utvärderas?

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Uppföljning   

På vilket sätt följer vi upp att aktiviteten har påbörjats och fortgår som planerat?

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Utvärdering    

Hur utvärderar vi om målet är nått?

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: