Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kometen- Språk

Skapad 2018-10-19 10:27 i Östervåla förskola Leklandia Heby
Förskola
Pedagogisk planering språk

Innehåll

Läroplansmål:

Bakgrund: Flera av barnen behöver utveckla sin språkförståelse och språkutveckling. Barngruppen består också av barn med annat modersmål.

(Var är vi? Här skriver ni bakgrunden till varför ni valt dessa läroplansmål ) 

Förväntat resultat: Ge barnen möjlighet att träna upp sitt språk med hjälp av språklekar. Låta barnen få verktyg för att lättare kunna uttrycka sina åsikter, känslor, tankar och önskemål.

(Vart ska vi? Här skriver ni ert förväntade resultat - hur ser det ut när ni är framme?)

Utbildning - Undervisning: Arbeta i våra grupper där vi kan nå barnen bättre med dialoger, frågeställningar och munmotorik. Vara delaktiga i alla situationer med barnen t ex måltider, på/avklädning och i leken. Då pratar vi om det som sker och genom detta utmana varje barn att använda sitt språk och kommunicera efter sin förmåga. Läsa böcker, rim och ramsor, titta på bilder och prata om dem.  

(Hur gör vi? Här skriver ni hur ni ska jobba med valda läroplansmål - ex barns visade intresse, observationer, valt tema, uppgifter, aktiviteter m.m.) 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: