Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Näringskedjor, nedbrytare och fotosyntes

Skapad 2018-10-19 13:20 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Arbete med näringskedjor, näringsvävar och klassificering av djur .
Grundskola 3 Biologi Svenska Bild
Vi startar med att håva vattendjur i Rudansjön för att lära oss om sötvatten och vattendjur. Vem behöver egentligen vem i naturen? Vad är en näringskedja på land och i vatten? Hur kan man sortera alla djur? Vilka naturvetenskapliga begrepp behöver vi lära oss? Dessa och många fler frågor kommer du att få svar.

Innehåll

Syfte

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband 

Vad ska du lära dig?

 • Redogöra för flera näringskedjor och näringsvävar och förklara hur djuren och växterna är beroende av varandra.
 • Sortera djur efter olika egenskaper (klassificering).
 • Förklara för lärkamrater om näringskedjor och klassificering (sortering) med hjälp av dina egna och andras bilder.
 • Redogöra för och använda dig av aktuella ord och ämnesspecifika begrepp
 • Förklara hur fotosyntesen fungerar.

Undervisning och hur ska vi arbeta?

Vi kommer att lära oss om näringskedjor, näringsvävar, förmultning och fotosyntesen. Du kommer själv att få tillverka näringskedjor och öva dig på att prata om både näringskedjor som finns på land som i vatten. Du kommer tillsammans med lärkamrater öva dig på att sortera djur i olika grupper. 

Mycket av arbetet kommer att göras i smågrupper tillsammans med lärkamrater där du övar dig på att diskutera och förklara hur du tänker men vi kommer också att titta på film och ha genomgångar med hela klassen på en gång. Du kommer även att få arbeta på egen hand när du på egen hand får redogöra för naturvetenskapliga begrepp.

Bedömning

Under arbetets gång observerar jag framför allt hur du utvecklar din förmåga att förklara genom att du aktivt deltar i klassrumsdiskussioner. Du kommer att få skriva och redogöra för naturvetenskapliga begrepp kopplade till en naturbild om hösten. 

Detta bedöms

Din förmåga att:

 • ...ge exempel på olika näringskedjor och förklara hur djuren och växterna är beroende av varandra
 • ....sortera djur efter olika egenskaper (klassificering).
 • ...redogöra för samband  mellan förmultning och näringens kretslopp
 • ...förklara för andra om näringskedjor och klassificering (sortering) med hjälp av dina egna bilder.
 • ...använda aktuella ord och begrepp som används under arbetet.

 • ...förklara hur fotosyntesen påverkar livet på jorden.

Centralt innehåll

Innehållet i undervisningen utgår från följande centrala innehåll från kursplanerna. 

Kunskapskrav

Målen med arbetet utgår från följande kunskapskrav i kursplanerna:

Uppgifter

 • Ämnesspecifika begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Bi   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv Bi Bl
Redogör för naturvetenskapliga begrepp kopplade till en bild som handlar om näringskedjor, nedbrytare och fotosyntesen.

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Näringskedjor
Jag förklarar med stöd något av begreppen som hör till näringskedjan.
Jag beskriver en näringskedja och jag använder något begrepp som hör till den.
Jag förklarar flera begrepp som hör till näringskedjan t.ex. växtätare, rovdjur, producent, konsument och toppkonsument. Jag förklarar även vad nedbrytarna har för funktion.
Naturvetenskapliga begrepp
Med stöd ser jag samband mellan djur och växter med hjälp av en naturbild om hösten. Jag redogör för ett naturvetenskapligt begrepp som är kopplat till begreppslistan och bilden.
Jag skriver och redogör för minst fem naturvetenskapliga begrepp som är kopplade till begreppslistan och naturbilden om hösten.
Jag skriver och redogör för mer än fem naturvetenskapliga begrepp där budskapet tydligt framgår för varje begrepp. Min text är tydligt kopplad till naturbilden om hösten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: