Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema språket.

Skapad 2018-10-19 13:35 i Hillängens förskola Ludvika
Förskola
Eftersom vår förskola deltar i projektet Läslyftet så tänker vi satsa lite extra på att utveckla barnens språk genom olika aktiviteter.

Innehåll

NULÄGE

Vi har enbart barn med annat hemspråk än svenska i gruppen och de behöver extra insatser och stöd för att utveckla det svenska språket och  även sitt modersmål.

 

SYFTE

Vi vill att barnen på ett lekfullt sätt ska öka sitt ordförråd, få en bättre ordförståelse och väcka deras intresse för böcker och högläsning.

MÅL UR LÄROPLAN

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

METOD

Vi arbetar med läslyftet, språklekar före Bornholm, språkpåsar, polyglutt, språkstimulerande appar, sånger och ramsor.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi dokumenterar aktiviteterna i unikum på våra ansvarsbarn. Vi fotograferar och sätter in bilder i barnens pärmar. Alla i arbetslaget hjälps åt.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: