Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SCHOOLS

Skapad 2018-10-19 13:44 i Stenungskolan Stenungsund
Grundskola 7 Engelska
School is a topic you can easily relate to and have thoughts and opinions about, do you agree? In this project not only you will learn the words and phrases about school including the school subjects, but you will also learn other pupils' experiences and everyday life at their schools across the globe. Isn't that exciting?

Innehåll

SCHOOLS

 

During weeks 37-41 we are going to work with the topic of “schools”.

 

MÅL:

 • Att kunna ord för olika skolämne på engelska
 • Att kunna ord för olika skolmaterial på engelska.
 • Att kunna ord för att beskriva personlighet
 • Att kunna prata om din “drömskola”
 • Att kunna jämföra skolan i Sverige och skolan i engelsktalande länder.

 

FÖRMÅGOR SOM SKALL UTVECKLAS:

 

jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Förstå tal
 • Förstå skrift
 • Formulera sig i tal och skrift
 • Formulera sig i skrift
 • Uttrycka sig muntligt
 • Uttrycka sig skriftligt
 • Diskutera & jämföra

 

ARBETSGÅNG:

 

Ni kommer att:

 • Jobba med Gleerups Happy 7-Unit 7 “School”
 • Läsa och lyssna olika texter.
 • Titta på kortfilmer.
 • Lära er nya ord.
 • Ha muntliga diskussioner i klassrummet.
 • Ha glosförhör.
 • Jobba med grammatik

 

BEDÖMNING:

 

 • Ni kommer att göra en video (presentation) om era ideal skola (mer information kommer senare). Detta ska genomföras hemmaKopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska

Nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tala
-muntlig framställning
 • En
 • En
 • En
Du behöver träna mer så du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: