Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och Värden

Skapad 2018-10-19 13:56 i Rådmansö förskola Norrtälje
Förskola
Undervisningen kring Normer och Värden är något av det viktigaste vi kan erbjuda barnen i förskolans utbildning. Vi har valt att jobba med pragmatisk undervisningsteori, framförallt genom böcker, samtal och filmer.

Innehåll

Varför? 

Vårt mål är att ge barnen verktyg att hantera situationer som kan uppstå i olika relationer. Både hur jag kan bemöta andra men även hur det är okej att bemöta mig i olika situationer. 

Syfte? 

Syftet är att tillsammans reflektera över olika dilemman och lösningar i t.ex. kompisrelationer. Att synliggöra olikheter och allas lika värde. 

Att vi i undervisningen lyfter olika etiska dilemman och livsfrågor utifrån barnens egna erfarenheter. Att barnen får möjlighet att reflektera över olika normmedvetna material för att skapa en större förståelse.  

Hur?

Här använder vi oss av den så kallade pragmatiska undervisningsteori (Katinka Leo 2018). Vilket innebär olika sätt att hantera situationer. Om det uppstår en situation eller fråga/fundering som vi kan koppla till Normer och Värden så hanterar vi det lite lätt precis i stunden. Därefter väljer vi ut material som belyser ämnet som vi använder i undervisningen senare.

I undervisningen så börjar vi med att läsa böcker som belyser ämnet som uppstått eller som vi dokumenterat ett behov av. Oftast använder vi böcker från förlaget OLIKA, det är ett material som barnen redan är bekanta med men som vi nu upprepar. Innan vi börjar läsa så frågar vi barnen vad boken handlar om. När vi läst färdigt så ställer vi ytterligare frågor om boken, vad händer, varför gör de så, hur tror ni det känns? 

Vi dokumenterar barnens svar och sammanställer kunskapsnivåer samt förståelse för olikheter, dilemman och lösningar. För att komma fram till hur vi går vidare. 

Efter det så lägger vi till material från UR skola, Du är bäst! Och Ugglan och kompisproblemmet. Undervisningen fortsätter nu i samma mönster, ställa frågor, reflektera och analysera tillsammans med barnen.  

På dokumentationstavlan i hallen uppdaterar vi material som vi använder oss av just nu så att vårdnadshavarna kan föra vidare materialet hem och även skapa sig en förståelse för vad det är vi gör.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: