Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall Pedagogisk planering fritidshem, Härryda kommun,

Skapad 2018-10-19 14:33 i Vällsjöskolan Härryda
Grundskola F – 3
En mall för planering av fritidshemmets aktiviteter. Här lyfts alla delar av det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten fram. Ett stöd för att få med det allra viktigaste i dokumentationen.

Innehåll

 

 

        

 

                                                                                                                                                                        

Varför?

 

 • Varför ska eleven få möjlighet att delta i denna aktivitet/ tema / ämnesområde? Vilka förmågor i syftestexten vill vi att eleven ska få möjlighet att utveckla?(Lgr11, kap.4, Syfte) 

Vad?

 • Vad skall eleven få möjlighet att lära sig? Konkretisering av syftet i form av centralt innehåll(Lgr 11, kap 4, centralt innehåll). Vad eleven ska få möjlighet att lära behöver dock inte begränsas till det centrala innehållet utan kan innefatta annat innehåll som bidrar till att utveckla elevernas förmågor.

 

Hur?

 • Varje elev skall känna trygghet i följande gällande aktiviteten/ tema/ ämnesområde:
 1. Var ska jag vara? 
 2. Vem ska jag vara med? (personal, kompisar, övriga)
 3. Vad ska jag göra?
 4. Vad ska jag lära?
 5. Hur ska jag göra?
 6. När ska jag göra det?
 7. Hur länge ska jag göra det?
 8. Vad ska jag göra sedan?

 

 Anpassningar:

 • Anpassningar som görs på gruppnivå och individnivå och som säkerställer att varje elev kan delta i aktiviteten/ temat/ ämnesområdet utifrån sina behov och förutsättningar (Denna del är främst avsedd som stöd för pedagogers arbete)

 

Utvärdering:

 

 • När ska utvärderingen ske?(datum)
 • Hur ska utvärderingen ske?
 • Vem ska vara delaktig i utvärderingen?(pedagoger, elever, föräldrar, övriga)
 • Har undervisningen bidragit till elevernas möjlighet att utveckla förmågorna? 
 • Har anpassningarna bidragit till att alla elever fått möjlighet till att utveckla förmågorna?
 • Formulera vad som gått bra och vad som gått mindre bra

 

Analys:

 • Varför fick vi det resultat vi fick?
 • Vad kan vi göra annorlunda?
 • Hur går vi vidare/avslutar?

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: