Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider Förskoleklass

Skapad 2018-10-19 15:04 i Almtunaskolan Uppsala
Planering på vårt arbete kring årstider, naturen och växters livcykel.
Grundskola F – 1 Bild Svenska NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Vi kommer att jobba med årstidsväxlingar i naturen och växter och djurs livscykler samt anpassningar till olika årstider i våra förskoleklasser.

Innehåll

.

Du kommer få träna din förmåga att:

 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Målet med arbetet är att du ska: 

 • Kunna berätta om typiska tecken för viss årstid.
 • Känna till några av djur och växters livscykler och dess anpassningar till årstidsväxlingarna.
 • Kunna berätta vad ett årstidshjul är och vilka årstider vi har

Så här kommer vi att arbeta:

 • Skapa ett årstiderhjul om det inte redan finns. 
 • Samla tecken för viss årstid och sätta på dessa på årstiderhjulet
 • Skriva och berätta om tecknen för viss årstid.
 • Berätta, skriva och rita om några djur och växters livscykler och dess anpassningar till årstidsväxlingarna
 • Vi kommer att använda oss av filmer där vi kommer att visa hur växters och vissa djurs livscykler kan se ut, vi kommer även läsa böcker om detta och skriva i våra skrivböcker.
 • Vi kommer att gå ut i naturen och följa årstidsväxlingar och tecken för alla årstider.
 • Vi kommer därefter att ta med de tecken vi hittat och arbeta vidare med de och sedan sätta upp på vårt årstidshjul.
 • Vi kommer exempelvis att ta kort och försöka följa 1 visst träd under årstiderna för att se vad som händer med trädet under årets gång.
 • Du kommer att få skriva, rita och berätta om dessa tecken. 

   

Du kommer möta IKT i undervisningen genom att: 

* Titta på filmer

* Arbeta med Ipad

* Dokumentera med Ipad

 

Du kommer vara delaktig och ha inflytande på undervisningen genom att:

 • Diskussionerna utgår från dina erfarenheter och kunskaper.
 • Följer upp och utvärderar efter varje arbetsområde. 

 

Du kommer att få visa vad du lärt dig genom att:

 • Redovisa årstidshjulet tillsammans
 • Uttrycka dig genom olika estetiska uttrycksformer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: