Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Efter Hand och i Egen Takt - Gå På!

Skapad 2018-10-20 16:14 i Förslövs skola F-9 Båstad
Planeringen tar upp begrepp som rör förändring och bråkräkning.
Grundskola 7 – 9 Matematik
Matematik handlar om att lösa problem och utveckla metoder för att lösa problem. Då kör vi!

Innehåll

Syfte - förmågor som tränas:

Syftet med arbetsområdet är att träna förmågan att arbeta med matematik.

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Dina förmågor enligt kunskapskraven (se nedan)

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Arbete enligt enskilt studieplan i GoD (Google Drive) 

Begrepp - begrepp vi diskuterar

(kommer efterhand)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Undersökande Matematik

Definitioner

Riktlinjer är tex givna antaganden eller instruktioner som ”Du kan rita en graf” eller ”Du kan formulera ett antagande”. Kollaborativ innebär att man arbetar i grupp i diskussion med andra tex lärare eller kompisar. Undersökning används synonymt med uppgifter.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Aktivitet
 • Lgr11
BEROENDE Är helt beroende av riktlinjer och tydliga instruktioner från lärare eller kompisar.
FÖLJANDE Spelar en mindre bidragande roll i hur en undersökningen planeras och genomförs.
KOLLABORATIV Kan genomföra en undersökning i matematik och behöver bara enstaka riktlinjer för hur man ska genomföra uppgiften från lärare eller kompisar.
SJÄLVSTÄNDIG Kan planera och genomföra undersökningar i matematik helt självständigt och begär bara riktlinjer från lärare och kompisar vid när det är relevant.
Använda nya begrepp
Förmåga att använda och anpassa nya matematiska begrepp.
 • Ma
Förstår hur ett välkänt begrepp kan användas i undersökningen eller uppgiften.
Kan förklara varför ett nytt begrepp behövs för att komma framåt i undersökningen eller uppgiften.
Kan se hur olika begrepp i undersökningen eller uppgiften hänger ihop, försöker använda ett nytt begrepp som kompis eller lärare berättar om.
Försöker utveckla egna begrepp. Använder nya begrepp och värderar hur det bidrar till undersökningen eller uppgiftens lösning.
Använda nya metoder
Förmåga att använda och anpassa nya matematiska procedurer och metoder
 • Ma
 • Ma
Kan använda välkända metoder och procedurer för att skapa fler exempel.
Kan förklara varför en ny metod eller procedur behövs för att komma framåt i undersökningen eller uppgiften.
Motiverar varför en ny metod eller procedur behövs i undersökningen, försöker använda en ny metod eller procedur som kompis eller lärare berättar om.
Försöker utveckla nya metoder och procedurer och värderar hur de bidrar till undersökningen eller uppgiftens lösning.
Samarbete i grupp
Förmåga att använda sig av och bidra till en undersökning eller uppgift i en grupp.
 • Lgr11
 • Lgr11
Arbetar i en grupp och följer andras idéer om hur undersökningen eller uppgiften kan genomföras.
Arbetar som en del i en grupp och bidrar med någon egen idé till undersökningen.
Arbetar i gruppen genom att bidra med egna riktlinjer och idéer som för undersökningen framåt.
Arbetar i grupp och bidrar med egna idéer och vidareutvecklar även andras tankar som för undersökningen eller lösningen på en uppgiften framåt.
Kommunikation
Förmåga att redovisa och kommunicera lösningsförslag och undersökningsresultat.
 • Ma
 • Ma
Redovisar genom förklarande noteringar eller ger en muntlig redogörelse för undersökningen eller uppgiften.
Inkluderar förklaringar i lösningsförslaget; redovisningen följer en förutbestämt form som lärare eller kompisar har visat.
Analyserar arbetssättet under undersökningen, presenterar lösningar och upptäckter på ett logiskt och systematiskt sätt; väljer form att redovisa enbart utifrån enstaka riktlinjer.
Utvärderar tankeprocesser som sker vid problemlösningsarbetet, väljer själv form på redovisningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: