Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

värdegrund och FN

Skapad 2018-10-20 18:22 i Tingbergsskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F – 1 SO (år 1-3)
Vi kommer diskutera livets svåra frågor och arbeta med blandandra dessa frågor. Är livet rättvist? Vilka rättigheter har jag som barn? Har jag några skyldigheter? Hur är en bra vän?

Innehåll

Det här arbetet kommer vi arbeta med extra mycket under vecka 43 då FN dagen är men vi kommer arbeta med detta under hela årskurs 1.

Vi kommer att titta på olika filmer och diskutera dessa.

Vi kommer läsa böcker och diskutera dessa.

Vi kommer börja prata om FN.

Vi kommer ta reda på vad barnkonventionen är.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: