Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i förskoleklass

Skapad 2018-10-21 08:41 i Storvretaskolan Uppsala
Här beskriver du kort vad planeringen handlar om.
Grundskola F
I detta område ska vi arbeta med att väcka er elevers nyfikenhet, när det handlar om hur saker i deras vardag fungerar och är tillverkade.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

 

 

Undervisningen ska uppmuntra och utmana eleverna att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.

Undervisningen ska bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden.

 

 

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

 • Centralt innehåll
 • Lgr11  - Natur, teknik och samhälle Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
 • Lgr11  - Natur, teknik och samhälle Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
 • Lgr11  - Natur, teknik och samhälle Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Undervisning

Under det här arbetsområdet så kommer vi:

 • Titta på hur saker i vår vardag är konstruerade.
 • Konstruera, bygga och skapa.
 • Prova tekniska material och funktioner, samt träna vår finmotorik.
 • Diskutera fram lösningar och svar på olika frågor.
 • Experimentera.
 • Dra slutsatser.
 • Se film om teknik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: