Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Datorer och filhantering (åk 6)

Skapad 2018-10-21 09:53 i Tunabergsskolan Uppsala
Datorkunskap, datorhistorik, handhavande av datorer och dess system.
Grundskola 6 Teknik
Vad är en dator? Hur fungerar en dator? Hur kan datorer hjälper mej i skolarbetet? Hur fungerar sökmotorer och molnet? När uppfanns den första datorn? Under detta arbetsområde kommer du att få lära dig en mängd fakta om datorer och dess komponenter. Du får även lära dig om datorns historia och fundera på hur den kommer fungera i framtiden. Du kommer ha chans att utveckla din förmåga att hantera en dator och dess system.

Innehåll

Vi kommer prata om hur datorer är uppbyggda.

Vi kommer lära oss en hel del begrepp som hör till datorer.

Vi kommer öva oss i hanterandet av datorn och några olika system. Vi kommer fokusera på Office 365, filhantering, mail mm.

Vi kommer prata om vilken betydelse datorn har haft och har för människan, samhället och miljön.

Vi kommer göra övningar för att kunna vara säkra på nätet.

Vi kommer öva oss i att söka fakta i olika sökmotorer och resurser såsom NE, Espresso, Mediearkivet mm.

Vi övar begrepp med hjälp av denna Quizlet Datakunskap

 

Uppgifter

 • Orientering Unikum

 • Inlämning av uppgift " Mappar i One Drive" via Unikum

 • Tänk på vad du lägger ut på nätet mm

 • Presentationen "Dator Unikum och Office 365"

 • Ett dokument om datorer

 • Repetition Datorer och programmering s 86

 • Video klipp om digitala begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Datorkunskap och filhantering åk 6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Datrons olika delar
Du kan namnet på datorns olika delar, hårdvara. Du kan hitta i Lärplattformen Unikum
 • Tk  4-6
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Du kan namnet på några av datorns delar, hårdvara. Du kan logga in i Unikum.
Du kan namnet på flera av datorns delar, hårdvara. Du dokumentera din Unikum utforskning i lärloggen och lämna in uppgifter till Unikum.
Du kan namnet på många av datorns delar, hårdvara.
Beskriva datorns funktion mm
Du kan beskriva och förklara hur en dator är uppbyggd och hur de olika delarna samverkar.
 • Tk  4-6
Du kan på ett enkelt sätt förklara hur en dator är uppbyggd och hur några av delarna samverkar. Du kan organisera ditt skolarbete med mappar. Du kan namnge filer. Du kan lämna in ditt arbete på Unikum genom datorn. Du kan skicka filer till lärare och elever.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara hur en dator är uppbyggd och hur flera delar samverkar. Du kan organisera ditt skolarbete med mappar effektiv. Du kan ändå ändamålsenligt namnge filer. Som i E . Du kan också dela filer så att många elever kan arbeta i filen . Lärare kan lämna kommentarer
Du kan på ett välutvecklat sätt förklara hur en dator är uppbyggd och kan de förklara hur alla de olika delarna samverkar. Du ger exempel på något annat som funderar på ett liknande sätt. Som i E och C. Du kan också lära ut ett effektivt sätt att använda datorn till andra.
Säker på nätet
Du visar förståelse för säkerhet vid teknikanvändning t.ex. överföring av information via internet.
 • Tk  4-6
Du visar på ett enkelt sätt förståelse för säkerhet vid teknikanvändning t.ex. överföring av information via internet.
Du visar på ett utvecklat sätt förståelse för säkerhet vid teknikanvändning t.ex. överföring av information via internet.
Du visar på ett välutvecklat sätt förståelse för säkerhet vid teknikanvändning t.ex. överföring av information via internet. Du kan ge exempel på flera för- och nackdelar.
Datorns påverkan
Du kan beskriva och förklara hur datorn utvecklats, från förr till nu, och hur den påverkar, människa, samhälle och miljö.
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
Du kan på ett enkelt sätt beskriva och förklara hur datorn utvecklats, från förr till nu, och hur den påverkar, människa, samhälle och miljö.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva och förklara hur datorn utvecklats, från förr till nu, och hur den påverkar, människa, samhälle och miljö.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva och förklara hur datorn utvecklats, från förr till nu, och hur den påverkar, människa, samhälle och miljö.

Tk
Teknik Repetition Datorer och programmering

Insats krävs
E
C
A
Tekniska lösningar
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Du ger korta svar till repetitionsfrågorna.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Du ger svar med exempel där du också använder ord och begrepp från arbetsområdet.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. Som i C och du använder ord och begrepp från datorer och programmering på ett säkert och ändamålsenligt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: