Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skärande bearbetning och skruvförband åk 6 Slöjd trä/metall ht19

Skapad 2018-10-21 11:08 i Västra Karups skola Båstad
Terminsplanering för åk 6 med skruvförband och skärande bearbetning.
Grundskola 6 Slöjd

Under åk 6 kommer du att få möjlighet att bekanta dig med skärande bearbetning som t.ex. en skål eller tavla. Du kommer också få prova på att arbeta med skruvförband. Vi gör en ram till textiltavlan och om det blir tid över får du fördjupa dig i valfritt område. Lycka till! / Ole

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 • Du väljer, planerar och genomför ett arbete där du använder skärande bearbetning.
 • Du visar en god förståelse och respekt för de säkerhetsföreskrifter som gäller vid arbete med skärande verktyg.
 • Du gör medvetna val i frågan om form, färg och uttryck.
 • Du beskriver de val du gjort och den roll de haft för resultatet av det färdiga arbetet.
 • Du är medveten om betydelsen av god arbetsmiljö och en riktig arbetsställning.
 • Du väljer, planerar och genomför ett sammanfogningsarbete där du använder skruvförband.
 • Du visar en viss förståelse för hur en skruv ser ut och fungerar.
 • Du fördjupar dina kunskaper inom ett av de områden vi berört från åk. 3 till 6.

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas: • Din förmåga att formge och framställa enkla slöjdföremål utifrån instruktioner.
 • Din förmåga att utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge enkla motiveringar till dina val.
 • Din förmåga att ge omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
 • Din förmåga att tolka slöjdföremåls uttryck och föra enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Du tillverkar tre föremål under terminen gång. Ett med hjälp av skärande bearbetning, ett med skruvförband och en ram som passar till textiltavlan. Du planerar dina arbeten med hjälp av enkla ritningar/bilder. Du framställer din produkt med hjälp av lämpliga verktyg och maskiner. Du väljer ett medvetet uttryck för ett av dina arbeten som framgår med tydlighet. Du motiverar dina val igenom hela arbetet. Du värderar din produkt och din arbetsinsats.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Matris Sltm åk 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Din förmåga att formge och framställa enkla slöjdföremål utifrån instruktioner.
Du formger och framställer föremål på ett enkelt sätt med mycket hjälp
Du formger och framställer föremål på ett enkelt sätt med viss hjälp
Du formger och framställer föremål på ett mer avancerat sätt med viss hjälp
Du formger och framställer föremål på ett mer avancerat sätt på egen hand.
•Din förmåga att utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge enkla motiveringar till dina val..
Utifrån syftet med slöjdarbetet väljer du med handledning tillvägagångssätt och ger mycket enkla motiveringar till dina val
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du med handledning tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val
•Din förmåga att ge omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du ger enkla omdömen om arbetsprocessen. Med handledning använder du få slöjdspecifika begrepp och kan med hjälp visa på enstaka samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du ger enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du ger omdömen om arbetsprocessen med hjälp av slöjdspecifika begrepp och visar då på samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du ger välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med hjälp av slöjdspecifika begrepp och visar då på samband mellan form, funktion och kvalitet.
•Din förmåga att tolka slöjdföremåls uttryck och föra enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
På ett enkelt sätt tolkar du slöjdföremåls uttryck och med mycket enkla resonemang och med handledning gör du kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck med mycket enkla resonemang och gör kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck med utvecklade resonemang och gör kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck med välutvecklade resonemang och gör kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: