Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri 8A

Skapad 2018-10-21 11:33 i Söderskolan Falkenberg
Du kommer får lära dig mer om geometri, viktiga begrepp är omkrets, area och volym av olika geometriska former.
Grundskola 8 Matematik
Du kommer får lära dig mer om geometri, viktiga begrepp är omkrets, area och volym av olika geometriska former.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Följande skall du lära dig:

 • beräkna omkrets och area av cirkel och cirkelsektor.
 • beräkna volym och begränsningsarea av cylinder.
 • beräkna volym av spetsiga kroppar och klot.
 • omvandla enheter för sträcka, area och volym.
 • använda kalkylblad och rita en kod.

Viktiga begrepp:

 • Dimension     kvadradmeter     cirkelsektor
 • längd             kubikmeter          basyta
 • sträcka          omkrets               cylinder                
 • volym            cirkel                    mantelyta
 • yta                 diameter              begränsningsyta  
 • area               radie                    kon
 • kropp            hektar                  pyramid
 • meter            cirkelbåge            klot

Bedömning - vad och hur

 • Arbete och redovisningar under lektionstid.
 • EPA - redovisningar, problemlösning.
 • Prov, del A ons 5/12 och del B fredag 7/12.

Undervisning och arbetsformer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: