Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi- vi och våran planet

Skapad 2018-10-21 11:42 i Musiklådan Grundskolor
Läsa, skriva, tolka, analysera, diskutera.
Grundskola 5 – 6 Samhällskunskap Svenska Geografi
Hur startades allting? Hur såg naturen ut förr och hur ser den ut nu? Hur har det blivit så? Hur konsumerar vi? Vilka påföljder får våran planet av sättet vi lever på? Kan man tänka om och göra skillnad? Vad är klimat och väder? Vad är naturens resurser?

Innehåll

Allting i ingresstexten kommer vi att arbeta med i det här arbetsområdet.

Vi är rädda om våra saker och vårt hem, men planeten i helhet glöms många gånger bort. Det här arbetsområdet är för att öppna upp elevernas ögon och få dem att tänka kring ett miljöperspektiv. Var är vi om hundra år? Hur säkrar vi planeten för framtiden? Och faktiskt för att synliggöra alla problem vi har med naturens resurser som håller på att ta slut.

 

Vi ska i det här arbetsområdet prata om klimat och väder, växthuseffekten, växthusgaser, miljöpåverkan, isarna som smälter och förändringarna som sker världen över.

Vi kommer arbeta mycket utifrån vår egen vardag. Hur konsumerar vi? Hur kan vi göra skillnad?

Arbetsområdet kommer att examineras med ett skriftligt prov.

Det vi betar av:

- Vad är geografi?

- Vad är bra/dåligt för miljön?

- Vad är klimatförändringen för något och hur visar den sig?

- Den globala uppvärmningen/växthuseffekten

- Växthusgaserna

- Klimatfara

- Europas vegetation

- Natur- och kulturlandskap

- Jordens naturresurser

- Förnybara och icke förnybara naturresurser

- Fossila bränslen

- Hållbar utveckling

- sophantering och källsortering

- Miljömärkningar

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  C 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  C 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  C 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  A 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: