Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1

Skapad 2018-10-21 11:52 i Bruksskolan Flen
Musik åk 1 ht
Grundskola 1 Musik
Du ska få sjunga och spela instrument, samt lyssna på och skapa musik!

Innehåll

Ämnesmål (ur syftet, citerade ur Lgr 11)

De mål vi har utgått ifrån är: eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer.

Vad undervisningen kommer att handla om (ur Centralt innehåll)

 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
 • Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Undervisningen: Hur undervisningen kommer att läggas upp för att möjliggöra för eleverna att utveckla förmågorna:

I undervisningen kommer vi att …

 • lyssna på musik

 • sjunga

 • analysera och diskutera texter

 • arbeta med rytm, rörelse och toner

 • skapa egna rörelser till musik, sång, ramsor

Undervisning och arbetsformer -konkretiserade mål för eleverna utifrån ovanstående skrivet på ett elevnära språk

Du ska få sjunga olika sorters sånger och lära dig att använda din röst på olika sätt, tillsammans med andra.
Du ska få lära dig rytm och rörelser, i till exempel klappramsor.
Du ska få dansa och improvisera till musik på olika sätt.
Du ska få lyssna på musik och tillsammans med dina kamrater prata om vad sången handlar om.

Bedömning till eleven:

Vi kommer att bedöma din förmåga att sjunga tillsammans med andra. Vi kommer också att bedöma din förmåga att kombinera musik, sång, rörelse och dans. Detta gör vi genom att observera och dokumentera kontinuerligt under lektionerna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Bedömningsmatriser för Musik åk 1-3

träna mer
godtagbart för åk 1
godtagbart för åk 2
mer än godtagbart
Sång
Du försöker sjunga med i sångerna.
Du sjunger med i sångerna.
Du sjunger med i sångerna och deltager i de olika röstövningarna.
Du deltager aktivt i sånger och röstövningar. Du försöker även sjunga en enkel stämsång såsom kanon eller växelsång..
Rörelse/Dans
Du deltager ibland i dans och rörelse.
Du tar till dig instruktioner och försöker deltaga i dans och rörelse.
Du deltager aktivt i angiven dans och rörelse.
Du deltager aktivt i angiven dans och rörelse och du kommer även med egna idéer kring dansen eller fri rörelse.
Analysera, diskutera sångtext
Du lyssnar aktivt.
Du kommer med något förslag, med hjälp av vägledning från lärare.
Du kommer med något förslag på egen hand.
Du utvecklar ditt resonemang med fördjupning, koppling till egna erfarenheter.
Gestaltning/Framförande
Du försöker framföra små musikstycken, sånger eller gestaltar en musikuppgift tillsammans med andra.
Du deltager i olika gestaltningar och framföranden tillsammans med andra.
Du deltager aktivt i olika gestaltningar och framföranden tillsammans med andra. Du kommer även med egna idéer.
Du deltager aktivt i olika gestaltningar och framföranden tillsammans med andra. Du kommer också med egna idéer och visar på ansvar i ditt samarbete med andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: