Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag, familjen,trafiken i närområdet och inför riksdagsvalet

Skapad 2018-10-21 12:57 i Edsskolan Östhammar
Jag hemma, jag i skolan, jag i trafiken på väg till och från skolan
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska
Eleven ska sätta sig själv i centrum och kunna utgå ifrån det när han/hon berättar om sig själv och sin släkt.

Utöka sin förståelse för varandras olikheter.

Eleven ska på sin skolväg till och från skolan vara trygg med sina kunskaper om trafiken.

Innehåll

Tidsperiod

 

Vecka 35-39

 

MÅL MED UNDERVISNINGEN / ELEVEN SKA KUNNA

 • de vanligaste släktorden som mamma, pappa, bror, syster, syskon, faster, moster, farbror, morbror och kusiner.
 • Berätta för de klasskamraterna om sin familj med utgångspunkt från sina egna bilder
 • Utöka sin förståelse för att alla människor är olika och har olika behov
 • Trafikreglerna så de kan gå till skolan med kunskap om hur man går i trafiken och veta de mest utsatta ställen där trafiken är som farligast

 

 

Arbetssätt

Rita sin familj

Berätta utifrån bilderna

Samtala om filmer vi ser från liber espresso och UR

Få förståelse genom samtal och filmer om hur olika vi människor är. Vi har behov av olika hjälp och stöd.

Gå ut i trafiken dels gemensamt men även på egen hand under en vuxens uppsikt. Lära sig några trafikregler och trafikmärken

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: