Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik & Moral

Skapad 2018-10-21 14:54 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vad är egentligen meningen med livet? Eller vad är viktigast i livet? Liknande livsfrågor möter alla människor i livet och varje människa hittar sina svar på olika sätt, men det som är likt för många människor är att de hittar svaren inom sin religion. I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med och diskutera olika livsfrågor och varför det är så viktigt för många att finna svaren på livsfrågorna. Vi kommer också diskutera etik och moral. Vad är egentligen att göra gott? Och hur värderar vi människors lika värde och rättigheter? Här kommer vi diskutera olika moraliska dilemman i elevnära frågor utifrån etiska begrepp.

Innehåll

 

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar och gemensamma diskussioner
 • Eget arbete med frågor.

Bedömning:

Din förmåga att:

 • Föra resonemang om olika livsfrågor och vad religionerna betyder för olika människor i dessa frågor. 
 • Föra resonemang om olika moraliska frågor samt reflektera över dessa med hjälp av olika etiska begrepp.

Hur ska det bedömas?

 •  Delaktighet i gruppdiskussion
 • Skriftlig slutuppgift

Tidsplan / Lektionsplanering:

Under veckorna 43 - 50

Begreppslista:

 • Solidaritet

 • Lojalitet

 • Jämlikhet

 • Rättvisa

 • Empati

 • Filosof

 • Ego

 • Egoist

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re
Mall Trelleborgs grundskola

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang, religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang, religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang, religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Begrepp
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Eleven kan använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: