Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten

Skapad 2018-10-21 17:02 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola F – 9
Hur hänger de olika räknesätten ihop? Vilka olika metoder kan man använda för att räkna med de fyra räknesätten? Hur ser man på en beräkning vilken metod som passar bäst? Det är något av det vi kommer att öva på i det här avsnittet.

Innehåll

Syfte

En viktig grund i vår matematik är de fyra räknesätten. I det här momentet övar vi på att

* Förstå vad de olika räknesätten betyder och hur de hänger ihop

* Att använda olika metoder och att välja metod för att använda addition och subtraktion

* Att kunna avgöra i en textuppgift vilket räknesätt som ska användas

Innehåll

Ord och begrepp kopplade till de fyra räknesätten

 • Term, differens, summa, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot
 • Ord som kan avslöja vilket räknesätt som ska användas i en textuppgift (exempel: sammanlagt betyder oftast addition)

Additionsmetoder, kunna välja den mest effektiva

 • Talsortsräkning (exempel: 234+354=578, fungerar när summan av alla talsorter inte blir större än 9)
 • Förändra (exempel: 199+199=200+200-2=398, fungerar när en eller ett par av termerna är nära ett jämnt hundratal eller tusental)
 • Uppställning (fungerar alltid)

Subtraktionsmetoder, kunna välja den mest effektiva

 • Talsortsräkning (exempel: 863-712=151, fungerar när siffran för varje talsort i det första talet är större än siffran för samma talsort i det minsta talet)
 • Nära/lite (exempel: 2003-1999=4, termerna är nära varandra, räkna uppåt från det minsta och 302-6=296, det är ett litet tal som ska dras bort, räkna bakåt)
 • Uppställning (fungerar alltid)

Multiplikation

 • Vad är multiplikation?
 • Öva tabeller
 • Multiplicera ental med jämna tiotal och hundratal (exempel: 7*20=140 och 4500/100=45)

Division

 • Vad är division?
 • Öva tabeller
 • Dividera jämna tiotal och hundratal med ental (exempel: 350/7=50)

Samband mellan räknesätten

 • Sambandet mellan addition och subtraktion
 • Sambandet mellan multiplikation och division
 • Sambandet mellan addition och multiplikation

Bedömning

 • Du visar dina kunskaper på lektionerna
 • Du får göra mindre tester under arbetets gång
 • Du får göra ett avslutande skriftligt prov. Testet innehåller en del med textuppgifter och en del som handlar om snabbhet.

Läromedel

 • Koll på matematik 4A, kapitel 3 och 4
 • Bingel
 • Nomp.se
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: