Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cirkus

Skapad 2018-10-21 17:18 i Strandbacken Mariehamn
Förskolan Åland
Barnen leker ofta cirkus och bjuder in personalen på cirkusföreställning. Eftersom de är intresserade av detta tänker vi ha detta som tema denna termin och eventuellt också endel av vårterminen.

Innehåll

 

Med cirkus som tema får barnen bl.a använda sig av kroppen och lockas till att göra saker de annars kanske inte skulle göra. Med detta tema vill vi också utveckla barnens förmåga att samarbeta och att fungera i olika gruppkonstellationer.

 

 

 

Vårt mål är att:

 - stärka barnens självförtroende och öka kroppskontrollen.

 - att alla vågar vara med

 - stimulera barnens samspel och tillit till varandra

 - att ha roligt på olika sätt och på detta sätt komma närmare varandra.

 

Metoder:

- motorik;  genom cirkuskonster,  rörelselekar som leder till kroppskontroll,  miniröris

- skapande; pyssel med olika material, laga cirkusrekvisita, måla, pärlplattor

- musik; ljud, sång, ramsor, cirkusmarsch, laga instrument

- språk; sång, berättelser, bilder, rim och ramsor, munmotorik

- drama; genom olika cirkusnummer, dockteater

- natur; att gå till skogen, iaktta årstidsväxlingar

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Social och emotionell fostran har som mål att varje flicka och pojke ska sätta ord på och förstå sina egna känslor och samtidigt ta hänsyn till varandra. Målet är att barnet ska fungera i grupp, utvecklas mot att kunna styra de egna impulserna. De vuxna ska aktivt vägleda barnet i daghemmets alla vardagssituationer så att det lär sig samspela med andra.
  Fsk Åland
 • att både pojkar och flickor uppmuntras att använda språket till att uttrycka känslor med och till att samspela socialt med andra
  Fsk Åland
 • att matematik är användbart i vardagen och därför är det meningsfullt att aktivt matematisera
  Fsk Åland
 • det som händer med växter och djur i närmiljöns årstidsväxlingar
  Fsk Åland
 • att utveckla goda umgängesvanor
  Fsk Åland
 • konfliktlösning
  Fsk Åland
 • aktiviteter som utvecklar grovmotorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning
  Fsk Åland
 • rikliga tillfällen att utveckla kreativiteten och att fritt de få uttrycka sina tankar och känslor i bild
  Fsk Åland
 • sångarglädje som ger ett gott självförtroende på sången och rytmens område
  Fsk Åland
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: